Gydangilydd.cymru

Yr MBA Gymreig

Gofynnwch   i   rywun   beth   mae’r   talfyriad   MBA   yn   golygu   a   bydden   nhw’n   eich   ateb      gyda   ‘Master   of Business   Administration’   ac   mae’n   hollol   gywir.   Dyna   yw’r   prif   gymhwyster   yn   y   byd   busnes   mawr   ac   mae’n gymhwyster sydd yn agor drysau, drysau sydd ar gau i ni, y bobl gyffredin. Ond   os   dw   i’n   dweud   wrthoch   chi   bod   gan   bob   un   ohonon   ni   sydd   yn   siarad   Cymraeg   MBA   hefyd   ond i   ni   mae’r   talfyriad   yn   golygu   ‘Mantais   Busnes   Arbennig’   (USP,   Unique   Selling   Point   yn   Saesneg)   ac   os   yw’r rhai   ohonon   ni   sydd   yn   rhedeg   busnes   yn   defnyddio   ein   MBA   bydden   ni’n   gallu   llwyddo   lle   mae’r   lleill   heb yr MBA yn methu. Yn   y   byd   Seisnig   mae   pawb   yn   chwilio   am   ei   USP   (Unique   Selling   Point)   ac   os   ydyn   nhw’n   llwyddo   i greu   un   wrth   gael   peiriant   neu   wasanaeth   newydd   maen   nhw   ar   y   blaen,   am   ychydig   o   amser.   Wedyn   mae’r gystadleuaeth   yn   gorfod   dal   i   fyny   gyda   nhw   a   pan   maen   nhw’n   dal   i   fyny   maen   nhw’n   gyfartal   unwaith   eto. Mae’r   USP   yn   bwysig   iawn   ond,   mewn   amser   mae’r   gystadleuaeth   yn   dal   i   fyny   achos,   yn   syml,   dim   ond buddsoddi   yn   yr   un   peiriannau   neu   newid   y   ffordd   o   wasanaethu   sydd   rhaid.   Iawn,   dw   i’n   gwybod   bod hynny yn gwneud pethau yn swnio’n syml iawn ond gobeithio eich bod chi’n gweld y pwynt Dwedwch   fod   ni’n   rhedeg   gwesty   neu   fusnes   gwely   a   brecwast,   os   dyn   ni’n   gall   mi   fydden   ni’n ddechrau’r   proses   o   chwilio   am   ein   MBA.   Mae'n   rhaid   i   ni   feddwl   os   oes   anghenion   arbennig   gan   ganran fawr   ohonyn   nhw   sydd   yn   ymweld   â’n   gwlad.   Beth   am   y   Cymry   Cymraeg?   Allwn   ni   gynnig   gwasanaeth arbennig   iddyn   nhw,   gwasanaeth   sydd   yn   brin   iawn,   gwasanaeth   trwy   gyfrwng   yr   iaith   Gymraeg.   Mae hynny’n   MBA   ac   yn   fwy   pwysig   dydy   o   ddim   yn   dibynnu   ar   rywbeth   allech   chi   brynu,   maen   rhan   o’n   sgiliau arbennig   ni.   Does   neb   yn   gallu   dwyn   y   fantais   hynny   oddi   wrthon   ni   heb   iddyn   nhw   fynd   trwy’r   proses   o ddysgu’r   iaith   a   chynnig   gwasanaeth   Gymraeg.   Wrth   wneud   hynny   mi   fydden   nhw’n   cyfrannu   at   wneud   yr iaith yn gryfach ac mae’r iaith yn ennill. Mae   llawer   o’r   Cymry   wedi   symud   allan   o   Gymru   a   phob   tro   maen   nhw’n   dod   yn   ôl   ar   wyliau   maen nhw’n   teimlo   mwy   a   mwy   fel   dieithriaid.   Petaswn   ni’n   gallu   creu   sefyllfa   lle   maen   nhw’n   teimlo’n   fwy cartrefol yma tybed fydden nhw’n teimlo fel symud yn ôl wrth iddyn nhw ymddeol. Cryfhau’r   iaith   yng   Nghymru   a   chael   mwy   o’r   Cymry   Cymraeg   i   symud   yn   ôl   -   bydd   hynny   yn   gwneud gwahaniaeth ar yr ochr orau. Felly   os   dach   chi’n   rhedeg   gwesty   neu   le   gwely   a   brecwast   ac   yn   gallu   cynnig   gwasanaeth   Cymraeg, dwedwch hynny ar eich gwefan - efallai bod rhywun yn chwilio amdanoch chi! Ac anfonwch eich manylion i mi er mwyn i mi eich cynnwys ar y rhestr!

Yr MBA Gymreig

Gofynnwch   i   rywun   beth   mae’r   talfyriad   MBA   yn golygu    a    bydden    nhw’n    eich    ateb        gyda    ‘Master    of Business    Administration’    ac    mae’n    hollol    gywir.    Dyna yw’r   prif   gymhwyster   yn   y   byd   busnes   mawr   ac   mae’n gymhwyster   sydd   yn   agor   drysau,   drysau   sydd   ar   gau   i ni, y bobl gyffredin. Ond   os   dw   i’n   dweud   wrthoch   chi   bod   gan   bob   un ohonon   ni   sydd   yn   siarad   Cymraeg   MBA   hefyd   ond   i   ni mae’r    talfyriad    yn    golygu    ‘Mantais    Busnes    Arbennig’ (USP,   Unique   Selling   Point   yn   Saesneg)   ac   os   yw’r   rhai ohonon    ni    sydd    yn    rhedeg    busnes    yn    defnyddio    ein MBA   bydden   ni’n   gallu   llwyddo   lle   mae’r   lleill   heb   yr   MBA yn methu. Yn   y   byd   Seisnig   mae   pawb   yn   chwilio   am   ei   USP (Unique   Selling   Point)   ac   os   ydyn   nhw’n   llwyddo   i   greu un    wrth    gael    peiriant    neu    wasanaeth    newydd    maen nhw    ar    y    blaen,    am    ychydig    o    amser.    Wedyn    mae’r gystadleuaeth    yn    gorfod    dal    i    fyny    gyda    nhw    a    pan maen   nhw’n   dal   i   fyny   maen   nhw’n   gyfartal   unwaith   eto. Mae’r    USP    yn    bwysig    iawn    ond,    mewn    amser    mae’r gystadleuaeth   yn   dal   i   fyny   achos,   yn   syml,   dim   ond buddsoddi   yn   yr   un   peiriannau   neu   newid   y   ffordd   o wasanaethu   sydd   rhaid.   Iawn,   dw   i’n   gwybod   bod   hynny yn   gwneud   pethau   yn   swnio’n   syml   iawn   ond   gobeithio eich bod chi’n gweld y pwynt Dwedwch    fod    ni’n    rhedeg    gwesty    neu    fusnes gwely    a    brecwast,    os    dyn    ni’n    gall    mi    fydden    ni’n ddechrau’r   proses   o   chwilio   am   ein   MBA.   Mae'n   rhaid   i ni   feddwl   os   oes   anghenion   arbennig   gan   ganran   fawr ohonyn    nhw    sydd    yn    ymweld    â’n    gwlad.    Beth    am    y Cymry   Cymraeg?   Allwn   ni   gynnig   gwasanaeth   arbennig iddyn   nhw,   gwasanaeth   sydd   yn   brin   iawn,   gwasanaeth trwy   gyfrwng   yr   iaith   Gymraeg.   Mae   hynny’n   MBA   ac   yn fwy   pwysig   dydy   o   ddim   yn   dibynnu   ar   rywbeth   allech chi   brynu,   maen   rhan   o’n   sgiliau   arbennig   ni.   Does   neb yn   gallu   dwyn   y   fantais   hynny   oddi   wrthon   ni   heb   iddyn nhw    fynd    trwy’r    proses    o    ddysgu’r    iaith    a    chynnig gwasanaeth    Gymraeg.    Wrth    wneud    hynny    mi    fydden nhw’n   cyfrannu   at   wneud   yr   iaith   yn   gryfach   ac   mae’r iaith yn ennill. Mae   llawer   o’r   Cymry   wedi   symud   allan   o   Gymru   a phob   tro   maen   nhw’n   dod   yn   ôl   ar   wyliau   maen   nhw’n teimlo    mwy    a    mwy    fel    dieithriaid.    Petaswn    ni’n    gallu creu   sefyllfa   lle   maen   nhw’n   teimlo’n   fwy   cartrefol   yma tybed   fydden   nhw’n   teimlo   fel   symud   yn   ôl   wrth   iddyn nhw ymddeol. Cryfhau’r    iaith    yng    Nghymru    a    chael    mwy    o’r Cymry   Cymraeg   i   symud   yn   ôl   -   bydd   hynny   yn gwneud gwahaniaeth ar yr ochr orau. Felly   os   dach   chi’n   rhedeg   gwesty   neu   le   gwely   a
Gydangilydd.cymru