Gydangilydd.cymru

Blasu Cymru

Cefnogwch Fusnesau’r Cymry Mae’n anodd iawn y dyddiau yma i wybod ble i fynd i gael gwasanaeth Cymraeg, erbyn hyn does dim gymaint o Ganolfannau Croeso i’w gweld achos mae gymaint o’r chwilio yn cael ei wneud ar-lein a does dim gwybodaeth am ble i fynd er mwyn cael gwasanaeth Cymraeg. Ym 2016 mi wnes i gysylltu â phob Menter Iaith a gofyn iddyn nhw am lefydd oedd yn cynnig gwasanaeth Gymraeg yn eu hardaloedd, doedd dim gwybodaeth ar gael. Gormod o gost cadw popeth yn gyfredol oedd y rheswm a hefyd bydd rhaid iddyn nhw gydweithio er mwyn cael y wybodaeth ar gyfer Cymru gyfan. Digon teg efallai, ond mae’r fath beth yn bwysig a dydy agwedd negyddol ddim yn mynd i gryfhau’r iaith. Os nad yw’r wybodaeth ar gael mae'n rhaid casglu a hysbysebu’r wybodaeth ein hunain. Felly anfonwch wybodaeth am westyau, tafarndai, llefydd bwyta, safleoedd carafanau, siopau ac yn y blaen. Os ydy pawb yn cyfrannu ychydig cawn ni rhestr reit dda mewn dim o amser.
Ffostrasol Arms Ffostrasol, Llandysul, Dyfed SA44 4SY Ff ô n : 01239 851348 The Eagle Inn Castle Street, Aberteifi. SA43 3AA Ff ô n : 01239 612046 Gwesty’r Harbourmaster Pen Cei, Aberaeron, Ceredigion SA46 0BT Ff ô n : 01545 570 755 Pentre Portmeirion Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER F f ô n : 01766 770000 Château Rhianfa Beaumaris Rd, Porthaethwy, Ynys Mon. LL59 5NS F f ô n : 01248 880090 Caffi Beca Efailwen, Clunderwen, SA66 7UY F f ô n : 01994 419735 Butchers Arms Llanddarog, Sir Gaerfyrddin. SA32 8NS F f ô n : 01267 275 330 Gwesty’r Cross Foxes Dolgellau, Eryri LL40 2SG F f ô n : 01341 421 001 Tafarn Sinc Rosebush, Maenclochog, Sir Benfro SA66 7QU F f ô n : 01437 532214 Gwesty Cymru 19 Marine Terrace, Aberystwyth. SY23 2AZ F f ô n : 01970 612252 Richmond Hotel Promenade, Aberystwyth, SY23 2BX. Phone: 01970 612201 Email: reservations@richmondhotel.uk.com www.richmondhotel.wales
Caffi Cynnes 11-15 Coalbrook Road, Pontyberem SA15 5HU F f ô n : Dyffryn Arms (Tafarn Bessie) Cwm Gwaun, SA65 9SE F f ô n : 01348 881305 Black Boy Inn Northgate Street, Caernarfon. LL55 1RW F f ô n : 01286 673604 Yr Heliwr (Royal Sportsman Hotel) 131 High Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HB F f ô n : 01766 512015 No 14 Tea Rooms 14 Kings Road, Llandovery. SA20 0AW F f ô n : 01550 720117 Y Goron 35 Bodorgan Square, Aberffraw, Ynys Môn. LL635BX Ffôn: 01407 840222 The Victoria Hotel Telford Road, Menai Bridge. LL59 5DR Ffôn: 01248 712309 Caffi Patio Llangrannog Ffôn: 01239 654502 Pantri Blakeman 31A Blue Street, Carmarthen SA31 3LE Ffôn: 07977 901367 Oakeley Arms Hotel Tan y Bwlch, Maentwrog. LL41 3YU Ffôn: 01766 590277 bookings@oakeleyarms.co.uk Pethau Da 2 Mansel Street, Caerfyrddin, SA31 1QX Ffoniwch i drefnu bwrdd ymlaen llaw 01267 236 300 post@pethauda.co.uk https://www.pethauda.co.uk
Tafarndai, gwestyau a llefydd bwyta

Blasu Cymru

Cefnogwch Fusnesau’r Cymry Mae’n anodd iawn y dyddiau yma i wybod ble i fynd i gael gwasanaeth Cymraeg, erbyn hyn does dim gymaint o Ganolfannau Croeso i’w gweld achos mae gymaint o’r chwilio yn cael ei wneud ar-lein a does dim gwybodaeth am ble i fynd er mwyn cael gwasanaeth Cymraeg. Ym 2016 mi wnes i gysylltu â phob Menter Iaith a gofyn iddyn nhw am lefydd oedd yn cynnig gwasanaeth Gymraeg yn eu hardaloedd, doedd dim gwybodaeth ar gael. Gormod o gost cadw popeth yn gyfredol oedd y rheswm a hefyd bydd rhaid iddyn nhw gydweithio er mwyn cael y wybodaeth ar gyfer Cymru gyfan. Digon teg efallai, ond mae’r fath beth yn bwysig a dydy agwedd negyddol ddim yn mynd i gryfhau’r iaith. Os nad yw’r wybodaeth ar gael mae'n rhaid casglu a hysbysebu’r wybodaeth ein hunain. Felly anfonwch wybodaeth am westyau, tafarndai, llefydd bwyta, safleoedd carafanau, siopau ac yn y blaen. Os ydy pawb yn cyfrannu ychydig cawn ni rhestr reit dda mewn dim o amser.
Ffostrasol Arms Ffostrasol, Llandysul, Dyfed SA44 4SY Ff ô n: 01239 851348 The Eagle Inn Castle Street, Aberteifi. SA43 3AA Ff ô n: 01239 612046 Gwesty’r Harbourmaster Pen Cei, Aberaeron, Ceredigion SA46 0BT Ff ô n: 01545 570 755 Pentre Portmeirion Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER Ff ô n: 01766 770000 Château Rhianfa Beaumaris Rd, Porthaethwy, Ynys Mon. LL59 5NS Ff ô n: 01248 880090 Caffi Beca Efailwen, Clunderwen, SA66 7UY Ff ô n: 01994 419735 Butchers Arms Llanddarog, Sir Gaerfyrddin. SA32 8NS Ff ô n: 01267 275 330 Gwesty’r Cross Foxes Dolgellau, Eryri LL40 2SG Ff ô n: 01341 421 001 Tafarn Sinc Rosebush, Maenclochog, Sir Benfro SA66 7QU Ff ô n: 01437 532214 Gwesty Cymru 19 Marine Terrace, Aberystwyth. SY23 2AZ Ff ô n: 01970 612252 Caffi Cynnes 11-15 Coalbrook Road, Pontyberem SA15 5HU Ff ô n: Dyffryn Arms (Tafarn Bessie) Cwm Gwaun, SA65 9SE Ff ô n: 01348 881305 Black Boy Inn Northgate Street, Caernarfon. LL55 1RW Ff ô n: 01286 673604 Yr Heliwr (Royal Sportsman Hotel) 131 High Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HB Ff ô n: 01766 512015 No 14 Tea Rooms 14 Kings Road, Llandovery. SA20 0AW Ff ô n: 01550 720117 Y Goron 35 Bodorgan Square, Aberffraw, Ynys Môn. LL635BX Ffôn: 01407 840222 The Victoria Hotel Telford Road, Menai Bridge. LL59 5DR Ffôn: 01248 712309 Caffi Patio Llangrannog Ffôn: 01239 654502 Pantri Blakeman 31A Blue Street, Carmarthen SA31 3LE Ffôn: 07977 901367 Oakeley Arms Hotel Tan y Bwlch, Maentwrog. LL41 3YU Ffôn: 01766 590277 bookings@oakeleyarms.co.uk
Tafarndai, gwestyau a llefydd bwyta
Gydangilydd.cymru