Gydangilydd.cymru

Atyniadau

Cylch Cinio Abertawe

Yn cyfarfod yn Neuadd Sgeti ar yr ail nos Fercher yn y mis am 7.00 er mwyn i ddynion yr ardal ddod at ei

gilydd i siarad, bwyta a chael eich diddanu gan siaradwyr diddorol. I ymaelodi cysylltwch â John Thomas

01792 423504

Cymdeithas Ceredigion a Thŷ’r Cymry

Yn cyfarfod yn neuadd Capel y Drindod, Glanmor Park Road, Sgeti ar yr ail brynhawn Llun yn y mis am

1.15. Aelodaeth gymysg. Siawns i siarad a chael eich diddanu gan siaradwyr diddorol. Croeso cynnes i

bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rob Evans 01792 297463 neu John Williams 01792 414333 Cymdeithas Edward Llwyd Oes   rhywun   yn   trefnu   teithiau   cerdded   trwy   gyfrwng   y   Gymraeg   yn   eich   ardal   chi?   os   oes,   ymunwch   a nhw.   Os   nad   oes   cofiwch   fod   Cymdeithas   Edward   Llwyd   yn   trefnu   taith   mewn   tair   rhan   o   Gymru   bob wythnos. Mi fydd croeso mawr i chi. Os oes gennych wybodaeth am deithiau tebyg yn eich ardal, gadewch i mi wybod.

Atyniadau

Cylch Cinio Abertawe

Yn cyfarfod yn Neuadd Sgeti ar yr ail nos Fercher yn y mis

am 7.00 er mwyn i ddynion yr ardal ddod at ei gilydd i

siarad, bwyta a chael eich diddanu gan siaradwyr

diddorol. I ymaelodi cysylltwch â John Thomas 01792

423504

Cymdeithas Ceredigion a Thŷ’r Cymry

Yn cyfarfod yn neuadd Capel y Drindod, Glanmor Park

Road, Sgeti ar yr ail brynhawn Llun yn y mis am 1.15.

Aelodaeth gymysg. Siawns i siarad a chael eich diddanu

gan siaradwyr diddorol. Croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rob Evans 01792 297463 neu John Williams 01792 414333 Cymdeithas Edward Llwyd Oes     rhywun     yn     trefnu     teithiau     cerdded     trwy gyfrwng   y   Gymraeg   yn   eich   ardal   chi?   os   oes,   ymunwch   a nhw.   Os   nad   oes   cofiwch   fod   Cymdeithas   Edward   Llwyd yn   trefnu   taith   mewn   tair   rhan   o   Gymru   bob   wythnos.   Mi fydd croeso mawr i chi. Os   oes   gennych   wybodaeth   am   deithiau   tebyg   yn   eich ardal, gadewch i mi wybod.
Gydangilydd.cymru