Gydangilydd.cymru

Atyniadau

Cylch Cinio Abertawe

Yn cyfarfod yn Neuadd Sgeti ar yr ail nos Fercher yn y mis am 7.00 er mwyn i ddynion yr ardal ddod at ei

gilydd i siarad, bwyta a chael eich diddanu gan siaradwyr diddorol. I ymaelodi cysylltwch â John Thomas

01792 423504

Cymdeithas Ceredigion a Thŷ’r Cymry

Yn cyfarfod yn neuadd Capel y Drindod, Glanmor Park Road, Sgeti ar yr ail brynhawn Llun yn y mis am

1.15. Aelodaeth gymysg. Siawns i siarad a chael eich diddanu gan siaradwyr diddorol. Croeso cynnes i

bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rob Evans 01792 297463 neu John Williams 01792 414333 Cymdeithas Edward Llwyd Oes rhywun yn trefnu teithiau cerdded trwy gyfrwng y Gymraeg yn eich ardal chi? os oes, ymunwch a nhw. Os nad oes cofiwch fod Cymdeithas Edward Llwyd yn trefnu taith mewn tair rhan o Gymru bob wythnos. Mi fydd croeso mawr i chi. Os oes gennych wybodaeth am deithiau tebyg yn eich ardal, gadewch i mi wybod.

Atyniadau

Cylch Cinio Abertawe

Yn cyfarfod yn Neuadd Sgeti ar yr ail nos Fercher yn y mis

am 7.00 er mwyn i ddynion yr ardal ddod at ei gilydd i

siarad, bwyta a chael eich diddanu gan siaradwyr

diddorol. I ymaelodi cysylltwch â John Thomas 01792

423504

Cymdeithas Ceredigion a Thŷ’r Cymry

Yn cyfarfod yn neuadd Capel y Drindod, Glanmor Park

Road, Sgeti ar yr ail brynhawn Llun yn y mis am 1.15.

Aelodaeth gymysg. Siawns i siarad a chael eich diddanu

gan siaradwyr diddorol. Croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rob Evans 01792 297463 neu John Williams 01792 414333 Cymdeithas Edward Llwyd Oes rhywun yn trefnu teithiau cerdded trwy gyfrwng y Gymraeg yn eich ardal chi? os oes, ymunwch a nhw. Os nad oes cofiwch fod Cymdeithas Edward Llwyd yn trefnu taith mewn tair rhan o Gymru bob wythnos. Mi fydd croeso mawr i chi. Os oes gennych wybodaeth am deithiau tebyg yn eich ardal, gadewch i mi wybod.
Gydangilydd.cymru