Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Fy   enw   i   ydy   Rob   Evans,   mi   ges   i   fy   ngeni   yn Llanallgo    ger    Moelfre    ar    Ynys    Môn    felly Cymraeg   yw   fy   iaith   gyntaf.   Roedden   ni’n   byw mewn   rheithordy   mawr   ac   yn   yr   ardd   o   flaen y   tŷ   roedd   hen   ganon   o   longddrylliad   y   Royal Charter.   Ar   noson   Guto   Ffowc   roedden   ni’n llenwi’r   faril   efo   Vesuvius   fountains   a   mathau eraill   o   dân   gwyllt   a   chael   ein   mesmereiddio gan   y   lliwiau   yn   llifo   allan.   Ffordd   dda   i   fwydo dychymyg ifanc. Symudon   ni   i   Saundersfoot   yn   ne   sir   Benfro pan   o’n   i’n   10   mlwydd   oed   a   gan   fod   yr   ardal yna   yn   hollol   Seisnig   wnaeth   fy   Nghymraeg ddechrau   rhydu.   Mynd   i’r   ysgol   ramadeg   yn   Ninbych   y Pysgod   ond   doeddwn   i   ddim   yn   rhy   hoff   o   astudio   felly wnes   i   adael   pan   o’n   i’n   16   i   weithio   ym   manc   y   National Provincial   ond   ar   ôl   3   mlynedd   symudais   i   Birmingham   i weithio   fel   archwilydd   yn   y   Trysordy   ond   yn   diflasu   ar   ôl 3   mlynedd   gan   holl   arafwch   y   lle.   Mynd   i   weithio   yn Austin   Morris   yn   Longbridge   wedyn   ond   doedd   pethau ddim   llawer   gwell   yna   chwaith.   Blwyddyn   fel   cyfrifydd gyda    gwerthwyr    tai    yn    Kidderminster,    naw    mis    gyda chyfrifydd   siartredig   cyn   dechrau   fy   musnes   fy   hun   fel argraffwr    a    rhedeg    y    cwmni    tan    i    mi    ymddeol    32    o flynyddoedd wedyn. Rhywbryd   pan   o’n   i   yn   fy   30au   dechreuais   i   boeni   am   fy Nghymraeg   rhydlyd   ond   mi   wnes   i   ei   hailddysgu   wrth ddarllen    llyfrau    Cymraeg    i    blant    a    hefyd    gwrando’n astud   ar   Radio   Cymru.   Pan   o’n   i   wedi   dysgu   digon   fel   ‘na wnes   i   ymuno   a   chwrs   ysgrifennu   Cymraeg   creadigol
yng    Nghanolfan    Iaith    Gregynog    yng nghanolbarth    Cymru.    Wedyn    nes    i fwynhau   gweithio   fel   tiwtor   dosbarth nos      yn      Llanandras,      Weobley      a Llandrindod.     Roeddwn     i’n     gwneud llawer    o    waith    gyda    dysgwyr,    trefnu teithiau        cerdded        a        chyhoeddi cylchgrawn misol o’r enw ‘Y Wennol’. Yn   y   pendraw   mi   wnes   i   ymddeol   a symud   yn   ôl   i   Gymru   a   gan   fy   mod   i’n hoff   iawn   o   gerdded   nes   i   ddechrau tynnu   lluniau.   Treuliais   lawer   o   amser yn   yr   Alban   cyn   sylweddoli   bod   pawb yn   mynd   yno   i   dynnu   lluniau   ac   yn   anwybyddu   Cymru felly   cyfunais   fy   hun   i   dynnu   lluniau   yng   Nghymru   yn unig. Yma   yn   Abertawe   mae   llawer   o   lefydd   hyfryd   sydd   yn hawdd   eu   cyrraedd,   ar   yr   un   ochr   mae   Penrhyn   Gwyr a’r   ochr   arall   mae   ardal   y   rhaeadrau   ym   mhen   pellaf Cwm    Nedd.    Bannau    Brycheiniog    wedyn    a    sir    Benfro dim   ond   awr   i   ffwrdd.   Erbyn   hyn   mae   gen   i   gamperfan ac    mae    hi’n    braf    iawn    teithio    o    gwmpas    Cymru    i fwynhau harddwch y wlad gorau yn y byd! Gobeithio y cewch chi werth allan o’r wefan yma. Rob Evans.
Amdanaf
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl
i gysylltu, fy nghyfeiriad e-bost yw bobwennol@ntlworld.com
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Fy   enw   i   ydy   Rob   Evans,   mi ges    i    fy    ngeni    yn    Llanallgo ger    Moelfre    ar    Ynys    Môn felly     Cymraeg     yw     fy     iaith gyntaf.     Roedden     ni’n     byw mewn    rheithordy    mawr    ac yn   yr   ardd   o   flaen   y   tŷ   roedd hen   ganon   o   longddrylliad   y Royal      Charter.      Ar      noson Guto     Ffowc     roedden     ni’n llenwi’r     faril     efo     Vesuvius fountains   a   mathau   eraill   o dân      gwyllt      a      chael      ein mesmereiddio   gan   y   lliwiau   yn   llifo   allan.   Ffordd   dda   i fwydo dychymyg ifanc. Symudon   ni   i   Saundersfoot   yn   ne   sir   Benfro   pan   o’n   i’n 10   mlwydd   oed   a   gan   fod   yr   ardal   yna   yn   hollol   Seisnig wnaeth   fy   Nghymraeg   ddechrau   rhydu.   Mynd   i’r   ysgol ramadeg   yn   Ninbych   y   Pysgod   ond   doeddwn   i   ddim   yn rhy   hoff   o   astudio   felly   wnes   i   adael   pan   o’n   i’n   16   i weithio    ym    manc    y    National    Provincial    ond    ar    ôl    3 mlynedd      symudais      i      Birmingham      i      weithio      fel archwilydd   yn   y   Trysordy   ond   yn   diflasu   ar   ôl   3   mlynedd gan   holl   arafwch   y   lle.   Mynd   i   weithio   yn   Austin   Morris yn   Longbridge   wedyn   ond   doedd   pethau   ddim   llawer gwell     yna     chwaith.     Blwyddyn     fel     cyfrifydd     gyda gwerthwyr     tai     yn     Kidderminster,     naw     mis     gyda chyfrifydd   siartredig   cyn   dechrau   fy   musnes   fy   hun   fel argraffwr    a    rhedeg    y    cwmni    tan    i    mi    ymddeol    32    o flynyddoedd wedyn. Rhywbryd   pan   o’n   i   yn   fy   30au   dechreuais   i   boeni   am   fy Nghymraeg   rhydlyd   ond   mi   wnes   i   ei   hailddysgu   wrth ddarllen    llyfrau    Cymraeg    i    blant    a    hefyd    gwrando’n astud   ar   Radio   Cymru.   Pan   o’n   i   wedi   dysgu   digon   fel   ‘na wnes   i   ymuno   a   chwrs   ysgrifennu   Cymraeg   creadigol yng     Nghanolfan     Iaith     Gregynog     yng     nghanolbarth Cymru.     Wedyn     nes     i     fwynhau     gweithio     fel     tiwtor dosbarth    nos    yn    Llanandras,    Weobley    a    Llandrindod. Roeddwn    i’n    gwneud    llawer    o    waith    gyda    dysgwyr, trefnu   teithiau   cerdded   a   chyhoeddi   cylchgrawn   misol o’r enw ‘Y Wennol’. Yn   y   pendraw   mi   wnes   i   ymddeol   a   symud   yn   ôl   i   Gymru a   gan   fy   mod   i’n   hoff   iawn   o   gerdded   nes   i   ddechrau tynnu   lluniau.   Treuliais   lawer   o   amser   yn   yr   Alban   cyn sylweddoli   bod   pawb   yn   mynd   yno   i   dynnu   lluniau   ac   yn anwybyddu   Cymru   felly   cyfunais   fy   hun   i   dynnu   lluniau yng Nghymru yn unig. Yma   yn   Abertawe   mae   llawer   o   lefydd   hyfryd   sydd   yn hawdd   eu   cyrraedd,   ar   yr   un   ochr   mae   Penrhyn   Gwyr   a’r ochr   arall   mae   ardal   y   rhaeadrau   ym   mhen   pellaf   Cwm Nedd.   Bannau   Brycheiniog   wedyn   a   sir   Benfro   dim   ond awr   i   ffwrdd.   Erbyn   hyn   mae   gen   i   gamperfan   ac   mae hi’n    braf    iawn    teithio    o    gwmpas    Cymru    i    fwynhau harddwch y wlad gorau yn y byd! Gobeithio y cewch chi werth allan o’r wefan yma. Rob Evans.
Amdanaf
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen
i gysylltu, fy nghyfeiriad e-bost yw bobwennol@ntlworld.com