Gydangilydd.cymru
Gadael Sgeti mewn digon o amser i gyrraedd Glanfa Goetre mewn pryd i gyfarfod pawb erbyn 10.30 ond pan nes i gyrraedd y cylchfan ger Brynmawr ble roeddwn i’n disgwyl troi tuag at Y Fenni roedd y ffordd ar gau. Erbyn hyn, ar ôl bod yn aelod am ddim ond chwech mis roeddwn yn gwybod ffordd arall i fynd, (dyna brawf am effeithlonrwydd Cymdeithas Edward Llwyd o wneud rhywun yn gyfarwydd â Chymru). Felly anelu at Flaenafon a mynd heibio’r maes parcio a oedd yn fan cychwyn i daith Frank Olding o gwmpas Mynydd Blorens yn ddiweddar. Doeddwn i ddim wedi colli amser a phan welais yr haul yn disgleirio ar y bryniau yn y pellter mi nes i gymryd ychydig o funudau i aros, edmygu a thynnu llun. Ond wedyn, wrth gyrraedd y cyffordd ble roeddwn i i fod i droi i’r dde roedd y ffordd ar gau ac roedd rhaid gwneud gwyriad sylweddol. Wrth i’r amser brysio heibio wedyn roedd teimlad o ofn yn cynyddu ond, popeth yn iawn, ac nid fi oedd yr olaf chwaith. Roedd wyth ohonom ni ar y daith a’r pwrpas oedd chwilio am ŵydd a chog. Roedd Ena, ein tywysydd, wedi gaddo y bydden ni’n eu gweld ac roedden ni i gyd yn edmygu ei hunanhyder. Roedd hi hefyd wedi gaddo y bydden ni’n dod ar draws tipyn o fwd hefyd, o fewn ychydig o funudau mi welsom fod hi’n llygaid ei lle. Mae ffydd yn y tywysydd mor bwysig! Mae Ena yn Gymraes aml dafodieithol gyda’r ddawn o siarad tafodiaith hyfryd gogledd sir Benfro a hefyd tafodiaith Cwm Tawe a chyn bo hir wnaeth hi fynd â ni ar feidr, gair gogledd sir Benfro am lon gul. Roedd yn brofiad newydd i ni i gyd ond, Ena, oes rhaid i feidroedd fod mor serth? Mae beidroedd hefyd yn atyniad i rai sydd yn hyfrydu mewn reidio beiciau modur ar gyflymder ac yn taflu mwd i’r awyr tu ôl iddyn nhw yn ogystal â chreu sŵn dychrynllyd. Pam nad ydyn nhw’n bodloni ar gerdded a mwynhau tawelwch a hyfrydwch ein gwlad? Beth bynnag, yn ôl at y stori a dyma ni yn ôl ar y feidr hir a serth a rhai o’n plith wedi dyfeisio ffordd glyfar iawn o ddelio efo’r sefyllfa. Cyfri deuddeg cam ac aros, edmygu’r olygfa oedd yn datblygu tu ôl iddyn nhw a chyfri deuddeg cam arall. A wyddech chi be? Mae’n gweithio! Cyrraedd pen y feidr serth a cherdded ymlaen cyn disgyn i lawr yn raddol ac yn sydyn gweld y gŵydd a’r gog yn yr un man! - Ie, yn nhafarn y Goose and Cuckoo! Mae’r dafarn yn fychan ond efo digon o le yn yr ardd ar ddiwrnod sych. Maen nhw’n gwneud bwyd ac mae’r ddynes sydd yn rhedeg y lle yn siarad Cymraeg a’r mab yn dysgu. Cofiwch alw os dach chi yn yr ardal, mae’n werth gwneud. I lawr y ffordd wedyn tan i ni gyrraedd y gamlas a cherdded yn hamddenol ar ei hochr yn ôl i Lanfa Goetre, cael paned a chlonc cyn mynd yn ôl at y ceir. Diolch i bawb am eu cwmni difyr a diolch i Ena am ein tywys ac yn enwedig am yr addysg!
Y Goose and Cuckoo Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd
Geirfa
Glanfa Goetre - Goytre Wharf Cylchfan - roundabout Effeithlonrwydd - effectiveness Anelu - to aim Fan cychwyn - starting point Disgleirio - to shine Edmygu - to admire Cyffordd - junction Gwyriad sylweddol - a considerable diversion Cynyddu - to increase Gŵydd a chog - Goose and Cuckoo Tywysydd - leader Gaddo - to promise Hunanhyder - self-confidence
Ffydd - faith Aml dafodieithol - multi- dialectal Tafodiaith - dialect Mor serth - so steep Hyfrydu - to delight Sŵn dychrynllyd - dreadful noise Dyfeisio - to devise Cam - step Edmygu’r olygfa - to admire the view Datblygu - to develop Yn yr un man - in the same place Camlas - canal
Gydangilydd.cymru
Y Goose and Cuckoo Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd
Gadael Sgeti mewn digon o amser i gyrraedd Glanfa Goetre mewn pryd i gyfarfod pawb erbyn 10.30 ond pan nes i gyrraedd y cylchfan ger Brynmawr ble roeddwn i’n disgwyl troi tuag at Y Fenni roedd y ffordd ar gau. Erbyn hyn, ar ôl bod yn aelod am ddim ond chwech mis roeddwn yn gwybod ffordd arall i fynd, (dyna brawf am effeithlonrwydd Cymdeithas Edward Llwyd o wneud rhywun yn gyfarwydd â Chymru). Felly anelu at Flaenafon a mynd heibio’r maes parcio a oedd yn fan cychwyn i daith Frank Olding o gwmpas Mynydd Blorens yn ddiweddar. Doeddwn i ddim wedi colli amser a phan welais yr haul yn disgleirio ar y bryniau yn y pellter mi nes i gymryd ychydig o funudau i aros, edmygu a thynnu llun. Ond wedyn, wrth gyrraedd y cyffordd ble roeddwn i i fod i droi i’r dde roedd y ffordd ar gau ac roedd rhaid gwneud gwyriad sylweddol. Wrth i’r amser brysio heibio wedyn roedd teimlad o ofn yn cynyddu ond, popeth yn iawn, ac nid fi oedd yr olaf chwaith. Roedd wyth ohonom ni ar y daith a’r pwrpas oedd chwilio am ŵydd a chog. Roedd Ena, ein tywysydd, wedi gaddo y bydden ni’n eu gweld ac roedden ni i gyd yn edmygu ei hunanhyder. Roedd hi hefyd wedi gaddo y bydden ni’n dod ar draws tipyn o fwd hefyd, o fewn ychydig o funudau mi welsom fod hi’n llygaid ei lle. Mae ffydd yn y tywysydd mor bwysig! Mae Ena yn Gymraes aml dafodieithol gyda’r ddawn o siarad tafodiaith hyfryd gogledd sir Benfro a hefyd tafodiaith Cwm Tawe a chyn bo hir wnaeth hi fynd â ni ar feidr, gair gogledd sir Benfro am lon gul. Roedd yn brofiad newydd i ni i gyd ond, Ena, oes rhaid i feidroedd fod mor serth? Mae beidroedd hefyd yn atyniad i rai sydd yn hyfrydu mewn reidio beiciau modur ar gyflymder ac yn taflu mwd i’r awyr tu ôl iddyn nhw yn ogystal â chreu sŵn dychrynllyd. Pam nad ydyn nhw’n bodloni ar gerdded a mwynhau tawelwch a hyfrydwch ein gwlad? Beth bynnag, yn ôl at y stori a dyma ni yn ôl ar y feidr hir a serth a rhai o’n plith wedi dyfeisio ffordd glyfar iawn o ddelio efo’r sefyllfa. Cyfri deuddeg cam ac aros, edmygu’r olygfa oedd yn datblygu tu ôl iddyn nhw a chyfri deuddeg cam arall. A wyddech chi be? Mae’n gweithio! Cyrraedd pen y feidr serth a cherdded ymlaen cyn disgyn i lawr yn raddol ac yn sydyn gweld y gŵydd a’r gog yn yr un man! - Ie, yn nhafarn y Goose and Cuckoo! Mae’r dafarn yn fychan ond efo digon o le yn yr ardd ar ddiwrnod sych. Maen nhw’n gwneud bwyd ac mae’r ddynes sydd yn rhedeg y lle yn siarad Cymraeg a’r mab yn dysgu. Cofiwch alw os dach chi yn yr ardal, mae’n werth gwneud. I lawr y ffordd wedyn tan i ni gyrraedd y gamlas a cherdded yn hamddenol ar ei hochr yn ôl i Lanfa Goetre, cael paned a chlonc cyn mynd yn ôl at y ceir. Diolch i bawb am eu cwmni difyr a diolch i Ena am ein tywys ac yn enwedig am yr addysg!
Geirfa
Glanfa Goetre - Goytre Wharf Cylchfan - roundabout Effeithlonrwydd - effectiveness Anelu - to aim Fan cychwyn - starting point Disgleirio - to shine Edmygu - to admire Cyffordd - junction Gwyriad sylweddol - a considerable diversion Cynyddu - to increase Gŵydd a chog - Goose and Cuckoo Tywysydd - leader Gaddo - to promise Hunanhyder - self-confidence Ffydd - faith Aml dafodieithol - multi- dialectal Tafodiaith - dialect Mor serth - so steep Hyfrydu - to delight Sŵn dychrynllyd - dreadful noise Dyfeisio - to devise Cam - step Edmygu’r olygfa - to admire the view Datblygu - to develop Yn yr un man - in the same place Camlas - canal