A ydych chi’n poeni am yr iaith Gymraeg? Ai’r cynllun yma yw’r ateb? Y Cynllun yn fras Creu pontydd rhwng oedolion sy’n dysgu’r Gymraeg a’r cymunedau Cymraeg er mwyn creu llwybr i’r gymdeithas iddyn nhw. Creu cyrsiau byr i helpu mewnfudwyr (ac ymwelwyr hyd yn oed) i ynganu enwau llefydd yng Nghymru er mwyn gwella deallusrwydd mewnfudwyr. Crëwch raglen o deithiau cerdded yn eich ardal er mwyn creu cyfleoedd i ddysgwyr a Chymry Cymraeg gyfarfod a sgwrsio. Cyfrannwch at y rhestr o lefydd a phobl sydd yn cynnig gwasanaeth Cymraeg er mwyn creu mwy o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. Er mwyn plant yn ein hysgolion Cymraeg creu mwy o awyrgylch Cymraeg tu allan i’r ysgol. Cryfhau’r cysylltiad rhwng rhieni di-gymraeg y plant yn yr ysgolion Cymraeg a’r gymdeithas Gymraeg Gwnewch mwy o bethau trwy gyfrwng yr iaith. Meddyliwch am siarad yn gyhoeddus a bod yn siaradwr gwadd. Gweithiwch tuag at greu cymunedau cytûn lle mae hyd yn oed y di-gymraeg yn gefnogol o’r iaith.
A ydych chi’n poeni am yr iaith Gymraeg? Ai’r cynllun yma yw’r ateb? Y Cynllun yn fras Creu pontydd rhwng oedolion sy’n dysgu’r Gymraeg a’r cymunedau Cymraeg er mwyn creu llwybr i’r gymdeithas iddyn nhw. Creu cyrsiau byr i helpu mewnfudwyr (ac ymwelwyr hyd yn oed) i ynganu enwau llefydd yng Nghymru er mwyn gwella deallusrwydd mewnfudwyr. Crëwch raglen o deithiau cerdded yn eich ardal er mwyn creu cyfleoedd i ddysgwyr a Chymry Cymraeg gyfarfod a sgwrsio. Cyfrannwch at y rhestr o lefydd a phobl sydd yn cynnig gwasanaeth Cymraeg er mwyn creu mwy o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. Er mwyn plant yn ein hysgolion Cymraeg creu mwy o awyrgylch Cymraeg tu allan i’r ysgol. Cryfhau’r cysylltiad rhwng rhieni di-gymraeg y plant yn yr ysgolion Cymraeg a’r gymdeithas Gymraeg Gwnewch mwy o bethau trwy gyfrwng yr iaith. Meddyliwch am siarad yn gyhoeddus a bod yn siaradwr gwadd. Gweithiwch tuag at greu cymunedau cytûn lle mae hyd yn oed y di-gymraeg yn gefnogol o’r iaith.