Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Siomedig!
Geirfa
Rhybuddion - warnings Ein stepen drws - our doorstep Pwysleisio - to emphasise Anarferol - unusual Ystyried - to consider Gohirio - to postpone Trefniadau - arrangements Anwadal - fickle Penderfynu - to decide
Chwedl y Sais - as the English would say Rhagolygon - forecasts Tymheredd - temperature Lledu - spreading Rhuthro - to rush Baglu - to stumble Gorchuddio - to cover Hwyrach (Gog) - perhaps Dywediad - a form of saying
Am ddyddiau roedd rhybuddion am y tywydd mawr i ddod efo’r ‘Beast of the East’ yn cyfarfod Storm Emma ar ein stepen drws. Roedd hyn yn golygu tymherau isel iawn ag eira mawr - ie EIRA MAWR!! Roeddwn i’n gwylio Derek Brockway yn pwysleisio efo’i freichiau sut oedd yr eira yn mynd i effeithio ar bob ardal o dan y rhybudd oren a nes ymlaen y rhybudd coch. Roedd hyn yn mynd i fod yn rhywbeth difrifol dros ben ac o’n i’n edrych ymlaen am gael lluniau da, yn anarferol iawn dyn ni’n cael eira yma yn Abertawe Os oedd y tywydd yn mynd i fod mor ddrwg roedd pethau roedd rhaid gwneud i baratoi amdano a gan fod yr holl beth yn mynd i ddigwydd dros gyfnod Dydd Gŵyl Ddewi roedd rhaid ystyried os oedd rhaid gohirio’r Cinio Gŵyl Ddewi ar y nos Wener. Roedd yr holl drefniadau wedi cael ei wneud, roedd nifer go dda o aelodau am ddod a phawb yn edrych ymlaen, yn enwedig achos yr actores Rhian Morgan oedd ein siaradwraig gwadd. Ond mae Adran Tywydd yn BBC yn gallu cael pethau yn anghywir ac, i fod yn deg dw i ddim yn gweld bai arnyn nhw achos does dim byd mor anwadal â’r tywydd nagoes? Cadw llygad ar y sefyllfa oedd y peth gorau ac roedd gennym ni tan hanner dydd ar y dydd Iau i benderfynu - ar ôl hynny bydd Neuadd Sketti wedi mynd ‘beyond the point of no return’, chwedl y Sais. Ond roedd y rhagolygon mor ofnadwy erbyn y dydd Mercher roeddwn i’n teimlo doedd dim pwynt aros yn hirach ac roedd rhaid gohirio. Ar amserau fel hyn pan mae penderfyniadau pwysig o’ch blaen mae’r pwysau yn drwm ond, er mor drwm yr oedden nhw, maen nhw’n diflannu ‘n syth unwaith mae’r penderfyniad wedi ei wneud. Yr unig beth rŵan oedd gwneud yn siŵr na fydd rywun yn troi i fyny trwy’r eira ar nos Wener ac yn disgwyl bwyd. Doedd neb yn synnu am y gohiriad ac o leiaf roeddem ni wedi sicrhau bod le i ni yn y neuadd ar yr 16eg felly, popeth yn iawn. Roedd rhybudd difrifol dros ben am dymheredd isel a storm o eira rhwng 2.00 y bore nos Wener a 3.00 y prynhawn ac, yn ôl y graffeg ar y teledu roedd yr eira yn lledu dros de Cymru ar y ffordd i Iwerddon mewn cwmwl ffyrnig. Wel, efo’r pwysau drosodd mi fydda i’n gallu ymlacio a mwynhau crwydro’n ofalus efo’r camera a thynnu lluniau arbennig. Es i i’r gwely'r noson honno efo gwên ar fy wyneb - tipyn bach fel yr hen ddyddiau ar noson Nadolig! Does gen i ddim problem cysgu, dw i’n mynd yn syth i ffwrdd ond am ryw reswm dw i’n deffro am bum munud i bump bron pob bore. Od iawn, ond maen wir. Dychmygwch rŵan, finnau’n codi ar yr amser arferol ac yn rhuthro, wel nid cweit yn rhuthro - baglu hwyrach, at y ffenest yn disgwyl gweld yr ardd wedi ei orchuddio gan droedfeddi o eira. Ond na, doedd dim eira wedi syrthio, dim o gwbl. Efallai nes ymlaen, wedi’r cwbl roedd y rhybudd yn para tan 3.00 y prynhawn ond pan ddoth yr amser - dim byd o gwbl. Dw i’n chwilio am y ffordd iawn i ddisgrifio sut dw i’n teimlo, rhywsut dydi o ddim yn ddigon i ddweud mod i’n siomedig mae'n rhaid cael ryw ddywediad sydd yn mynd yn syth at y teimladau. Mae fy meddwl yn mynd yn ôl at yr amser pan o’n i’n ffonio un aelod o’r Cylch Cinio am ohiriad y cinio, ei wraig a wnaeth ateb y ffôn a phan wnaeth hi drosglwyddo’r neges iddo clywais o’n dweud wrthi “Dweda wrtho fo dw i’n gytted!” Ac mae hynny yn siwtio i’r dim neu, fel bydd y Ffrancwyr yn dweud y ‘mot juste’. Felly diolch iddo am hynny. Ia, dw i’n gytted, totali gytted!
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Siomedig!
Geirfa
Rhybuddion - warnings Ein stepen drws - our doorstep Pwysleisio - to emphasise Anarferol - unusual Ystyried - to consider Gohirio - to postpone Trefniadau - arrangements Anwadal - fickle Penderfynu - to decide Chwedl y Sais - as the English would say Rhagolygon - forecasts Tymheredd - temperature Lledu - spreading Rhuthro - to rush Baglu - to stumble Gorchuddio - to cover Hwyrach (Gog) - perhaps Dywediad - a form of saying
Am ddyddiau roedd rhybuddion am y tywydd mawr i ddod efo’r ‘Beast of the East’ yn cyfarfod Storm Emma ar ein stepen drws. Roedd hyn yn golygu tymherau isel iawn ag eira mawr - ie EIRA MAWR!! Roeddwn i’n gwylio Derek Brockway yn pwysleisio efo’i freichiau sut oedd yr eira yn mynd i effeithio ar bob ardal o dan y rhybudd oren a nes ymlaen y rhybudd coch. Roedd hyn yn mynd i fod yn rhywbeth difrifol dros ben ac o’n i’n edrych ymlaen am gael lluniau da, yn anarferol iawn dyn ni’n cael eira yma yn Abertawe Os oedd y tywydd yn mynd i fod mor ddrwg roedd pethau roedd rhaid gwneud i baratoi amdano a gan fod yr holl beth yn mynd i ddigwydd dros gyfnod Dydd Gŵyl Ddewi roedd rhaid ystyried os oedd rhaid gohirio’r Cinio Gŵyl Ddewi ar y nos Wener. Roedd yr holl drefniadau wedi cael ei wneud, roedd nifer go dda o aelodau am ddod a phawb yn edrych ymlaen, yn enwedig achos yr actores Rhian Morgan oedd ein siaradwraig gwadd. Ond mae Adran Tywydd yn BBC yn gallu cael pethau yn anghywir ac, i fod yn deg dw i ddim yn gweld bai arnyn nhw achos does dim byd mor anwadal â’r tywydd nagoes? Cadw llygad ar y sefyllfa oedd y peth gorau ac roedd gennym ni tan hanner dydd ar y dydd Iau i benderfynu - ar ôl hynny bydd Neuadd Sketti wedi mynd ‘beyond the point of no return’, chwedl y Sais. Ond roedd y rhagolygon mor ofnadwy erbyn y dydd Mercher roeddwn i’n teimlo doedd dim pwynt aros yn hirach ac roedd rhaid gohirio. Ar amserau fel hyn pan mae penderfyniadau pwysig o’ch blaen mae’r pwysau yn drwm ond, er mor drwm yr oedden nhw, maen nhw’n diflannu ‘n syth unwaith mae’r penderfyniad wedi ei wneud. Yr unig beth rŵan oedd gwneud yn siŵr na fydd rywun yn troi i fyny trwy’r eira ar nos Wener ac yn disgwyl bwyd. Doedd neb yn synnu am y gohiriad ac o leiaf roeddem ni wedi sicrhau bod le i ni yn y neuadd ar yr 16eg felly, popeth yn iawn. Roedd rhybudd difrifol dros ben am dymheredd isel a storm o eira rhwng 2.00 y bore nos Wener a 3.00 y prynhawn ac, yn ôl y graffeg ar y teledu roedd yr eira yn lledu dros de Cymru ar y ffordd i Iwerddon mewn cwmwl ffyrnig. Wel, efo’r pwysau drosodd mi fydda i’n gallu ymlacio a mwynhau crwydro’n ofalus efo’r camera a thynnu lluniau arbennig. Es i i’r gwely'r noson honno efo gwên ar fy wyneb - tipyn bach fel yr hen ddyddiau ar noson Nadolig! Does gen i ddim problem cysgu, dw i’n mynd yn syth i ffwrdd ond am ryw reswm dw i’n deffro am bum munud i bump bron pob bore. Od iawn, ond maen wir. Dychmygwch rŵan, finnau’n codi ar yr amser arferol ac yn rhuthro, wel nid cweit yn rhuthro - baglu hwyrach, at y ffenest yn disgwyl gweld yr ardd wedi ei orchuddio gan droedfeddi o eira. Ond na, doedd dim eira wedi syrthio, dim o gwbl. Efallai nes ymlaen, wedi’r cwbl roedd y rhybudd yn para tan 3.00 y prynhawn ond pan ddoth yr amser - dim byd o gwbl. Dw i’n chwilio am y ffordd iawn i ddisgrifio sut dw i’n teimlo, rhywsut dydi o ddim yn ddigon i ddweud mod i’n siomedig mae'n rhaid cael ryw ddywediad sydd yn mynd yn syth at y teimladau. Mae fy meddwl yn mynd yn ôl at yr amser pan o’n i’n ffonio un aelod o’r Cylch Cinio am ohiriad y cinio, ei wraig a wnaeth ateb y ffôn a phan wnaeth hi drosglwyddo’r neges iddo clywais o’n dweud wrthi “Dweda wrtho fo dw i’n gytted!” Ac mae hynny yn siwtio i’r dim neu, fel bydd y Ffrancwyr yn dweud y ‘mot juste’. Felly diolch iddo am hynny. Ia, dw i’n gytted, totali gytted!
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen