Gydangilydd.cymru
Rygbi a Fi Yn yr wythnosau diwethaf dyn ni wedi cael ein cyffro a hefyd ein poenydio gan ein carfan rygbi yn Siapan. Rhag eu cywilydd am adael pethau tan y funud olaf i ennill yn erbyn Ffrainc ac achosi gymaint o gefnogwyr i orfod ymdopi heb ewinedd am bythefnos. Er yr holl anrhefn mi ydan ni wedi cyrraedd y rownd gyn derfynol, go dda bechgyn! Ac i feddwl petasai ffawd ddim wedi sefyll yn fy ffordd efallai baswn i wedi cael y siawns i chwarae i Gymru. “O ia?” Meddech chi. Dyma beth ddigwyddodd. Es i i’r ysgol gynradd yn Saundersfoot, wel am flwyddyn a hanner beth bynnag, a phêl droed oedden ni’n chwarae. Roedd hyd yn oed syniad o chwaraeon fel pwnc ysgol yn ddiarth i mi, yn Llanallgo roedden ni’n canolbwyntio ar wersi go iawn. Beth bynnag yn ysgol Saundersfoot roeddwn i yn nosbarth y prifathro, dyn od iawn, roedd o’n gwneud pethau od. Er enghraifft un diwrnod wnaeth o sefyll o flaen y dosbarth a galw un disgybl ar ôl y llall i sefyll yn y blaen. Gwnaeth hynny tan ddim ond un bachgen oedd ar ôl - fi! Wedyn trodd at y lleill i gyd a dweud wrthyn nhw You, will pass the 11 plus,” pwyntio ataf fi ac ychwanegi “Evans you won’t!” Anhygoel dw i’n gwybod ond mae’n wir. Meddyliwch beth fydd yn digwydd petasai rywun yn gwneud hynny'r dyddiau yma! Dydw i ddim yn cofio i mi boeni am y peth, na chwaith roi mwy o ymdrech i fy ngwaith. Nes i ddim hyd yn oed dweud wrth Mam a Dad. Ond efallai wnaeth y digwyddiad effeithio’n wael ar y lleill wrth roi ormod o hyder iddyn nhw achos pan ddoth y canlyniadau dim ond dau basiodd - fi a merch o’r enw Pat Tobin. Gwnaeth hi a’i theulu symud i Lundain. Unwaith eto anhygoel ond yn berffaith wir. Yn y mis Medi canlynol fi oedd yr unig ddisgybl newydd i fynd ar y bws i Ysgol Ramadeg Greenhill. Ac efallai hynny sydd wedi sefyll yn fy ffordd a rhwystro fi rhag chwarae i fy ngwlad. Y ffaith oedd roedd pob ysgol arall oedd yn bwydo Greenhill yn chwarae rygbi. Roedd y bechgyn eraill i gyd yn gyfarwydd â’r bêl hirgron ac, yn bwysicach byth, y rheolau. Doeddwn i’n gwybod dim. Dydw i ddim yn meddwl roedd y lleill yn sylweddoli ac yn gweld fi fel rhywun oedd yn dda i ddim. Roedden nhw’n dangos hynny cyn dechrau pob gêm pan oedd y capteiniaid yn ein dewis ni - fi oedd yr olaf. Ces i byth fy newis achos pan dim ond chi sydd ar ôl does dim dewis nag oes? Mae’n anodd chwarae gêm pan does gennych chi ddim clem am y rheolau. Roeddwn i’n treulio fy amser yn dilyn pawb, o bellter, a byth yn cael gafael ar y bêl. Ces i gyfnod pan o’n i’n chwarae ar yr asgell dde, ond doedd neb yn pasio’r bêl ataf fi. Dim ffydd ynof fi chi’n gweld, ond un tro wnaeth rywun camgymeriad a dyma fi efo’r bêl yn fy llaw. Roeddwn i ’n sylweddoli fy mod i mewn sefyllfa beryg ofnadwy rŵan, roedd pawb yn anelu ataf fi. Ffoi oedd y peth gorau a rhedais am fy mywyd. Dyna pryd wnaethon nhw sylweddoli pa mor gyflyn ro’n i’n gallu rhedeg. Roeddwn i ar frys ofnadwy i gyrraedd y llinell a diogelwch, ond roedd rhywun yn rhedeg tuag ataf fi. Rhywun oedd yn meddwl bod hyn yn mynd i fod yn hawdd. Ond mi wnes i ddymi pas, ac er mwyn bod yn hollol ddiogel, swyrf hefyd. Rŵan roedd y llwybr at y llinell yn glir a neb yn gallu rhedeg yn gyflymach na fi. Sgoriais! Roedd pawb yn gegrwth, pwy oedd y bachgen yma? Dim ond fi yn llawn ofn a’r peth mwyaf pwysig yn fy meddwl oedd dim ond i amddiffyn fy hun. Sgil effaith hyn oedd i mi sgorio! Chwarae teg i bawb roedden nhw’n siarad am y peth am wythnosau ond dydw i ddim yn cofio fy hun yn dringo’r rhestr pan oedd y capteiniaid yn dewis eu timoedd o hynny ymlaen. Ond, dw i’n dweud wrthoch chi, yn ddiymhongar dros ben, roedd potensial mawr wedi ei golli yna! Petasai ysgol Saundersfoot ddim ond wedi mabwysiadu rygbi fel ei gem nhw ..... ?! Tybed allaf fi brynu cap ar ebay? Geirfa Poenydio – to torment Ewinedd – fingernails Ffawd – fate Ymdrech – effort Canlyniadau – results Mis Medi canlynol – the following September Pêl hirgron – rugby ball Da i ddim – good for nothing Dim clem - to have no idea Asgell dde – right wing Ffoi – to flee Cegrwth – open-mouthed Sgil effaith – side effect Diymhongar - modest
Cliciwch i glywed
Rygbi a Fi Yn yr wythnosau diwethaf dyn ni wedi cael ein cyffro a hefyd ein poenydio gan ein carfan rygbi yn Siapan. Rhag eu cywilydd am adael pethau tan y funud olaf i ennill yn erbyn Ffrainc ac achosi gymaint o gefnogwyr i orfod ymdopi heb ewinedd am bythefnos. Er yr holl anrhefn mi ydan ni wedi cyrraedd y rownd gyn derfynol, go dda bechgyn! Ac i feddwl petasai ffawd ddim wedi sefyll yn fy ffordd efallai baswn i wedi cael y siawns i chwarae i Gymru. “O ia?” Meddech chi. Dyma beth ddigwyddodd. Es i i’r ysgol gynradd yn Saundersfoot, wel am flwyddyn a hanner beth bynnag, a phêl droed oedden ni’n chwarae. Roedd hyd yn oed syniad o chwaraeon fel pwnc ysgol yn ddiarth i mi, yn Llanallgo roedden ni’n canolbwyntio ar wersi go iawn. Beth bynnag yn ysgol Saundersfoot roeddwn i yn nosbarth y prifathro, dyn od iawn, roedd o’n gwneud pethau od. Er enghraifft un diwrnod wnaeth o sefyll o flaen y dosbarth a galw un disgybl ar ôl y llall i sefyll yn y blaen. Gwnaeth hynny tan ddim ond un bachgen oedd ar ôl - fi! Wedyn trodd at y lleill i gyd a dweud wrthyn nhw You, will pass the 11 plus,” pwyntio ataf fi ac ychwanegi “Evans you won’t!” Anhygoel dw i’n gwybod ond mae’n wir. Meddyliwch beth fydd yn digwydd petasai rywun yn gwneud hynny'r dyddiau yma! Dydw i ddim yn cofio i mi boeni am y peth, na chwaith roi mwy o ymdrech i fy ngwaith. Nes i ddim hyd yn oed dweud wrth Mam a Dad. Ond efallai wnaeth y digwyddiad effeithio’n wael ar y lleill wrth roi ormod o hyder iddyn nhw achos pan ddoth y canlyniadau dim ond dau basiodd - fi a merch o’r enw Pat Tobin. Gwnaeth hi a’i theulu symud i Lundain. Unwaith eto anhygoel ond yn berffaith wir. Yn y mis Medi canlynol fi oedd yr unig ddisgybl newydd i fynd ar y bws i Ysgol Ramadeg Greenhill. Ac efallai hynny sydd wedi sefyll yn fy ffordd a rhwystro fi rhag chwarae i fy ngwlad. Y ffaith oedd roedd pob ysgol arall oedd yn bwydo Greenhill yn chwarae rygbi. Roedd y bechgyn eraill i gyd yn gyfarwydd â’r bêl hirgron ac, yn bwysicach byth, y rheolau. Doeddwn i’n gwybod dim. Dydw i ddim yn meddwl roedd y lleill yn sylweddoli ac yn gweld fi fel rhywun oedd yn dda i ddim. Roedden nhw’n dangos hynny cyn dechrau pob gêm pan oedd y capteiniaid yn ein dewis ni - fi oedd yr olaf. Ces i byth fy newis achos pan dim ond chi sydd ar ôl does dim dewis nag oes? Mae’n anodd chwarae gêm pan does gennych chi ddim clem am y rheolau. Roeddwn i’n treulio fy amser yn dilyn pawb, o bellter, a byth yn cael gafael ar y bêl. Ces i gyfnod pan o’n i’n chwarae ar yr asgell dde, ond doedd neb yn pasio’r bêl ataf fi. Dim ffydd ynof fi chi’n gweld, ond un tro wnaeth rywun camgymeriad a dyma fi efo’r bêl yn fy llaw. Roeddwn i ’n sylweddoli fy mod i mewn sefyllfa beryg ofnadwy rŵan, roedd pawb yn anelu ataf fi. Ffoi oedd y peth gorau a rhedais am fy mywyd. Dyna pryd wnaethon nhw sylweddoli pa mor gyflyn ro’n i’n gallu rhedeg. Roeddwn i ar frys ofnadwy i gyrraedd y llinell a diogelwch, ond roedd rhywun yn rhedeg tuag ataf fi. Rhywun oedd yn meddwl bod hyn yn mynd i fod yn hawdd. Ond mi wnes i ddymi pas, ac er mwyn bod yn hollol ddiogel, swyrf hefyd. Rŵan roedd y llwybr at y llinell yn glir a neb yn gallu rhedeg yn gyflymach na fi. Sgoriais! Roedd pawb yn gegrwth, pwy oedd y bachgen yma? Dim ond fi yn llawn ofn a’r peth mwyaf pwysig yn fy meddwl oedd dim ond i amddiffyn fy hun. Sgil effaith hyn oedd i mi sgorio! Chwarae teg i bawb roedden nhw’n siarad am y peth am wythnosau ond dydw i ddim yn cofio fy hun yn dringo’r rhestr pan oedd y capteiniaid yn dewis eu timoedd o hynny ymlaen. Ond, dw i’n dweud wrthoch chi, yn ddiymhongar dros ben, roedd potensial mawr wedi ei golli yna! Petasai ysgol Saundersfoot ddim ond wedi mabwysiadu rygbi fel ei gem nhw ..... ?! Tybed allaf fi brynu cap ar ebay? Geirfa Poenydio – to torment Ewinedd – fingernails Ffawd – fate Ymdrech – effort Canlyniadau – results Mis Medi canlynol – the following September Pêl hirgron – rugby ball Da i ddim – good for nothing Dim clem - to have no idea Asgell dde – right wing Ffoi – to flee Cegrwth – open-mouthed Sgil effaith – side effect Diymhongar - modest
Cliciwch i glywed Gydangilydd.cymru