Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Robin Goch yn y Garej Roeddwn i yn y gegin tuag amser te neithiwr ac yn sylweddoli bod drws y garej yn dal ar agor, ond pan es i yna i’w gau welais i rywbeth yn y pendraw tywyll, aderyn! Wel nad oeddwn i eisiau ei gloi i mewn felly es i tua’r cefn i drio ei berswadio i fynd allan ac aeth y deryn druan i dipyn o banics a thrio torri gwydr y ffenest. Dim ond cur pen fydda’n cael wrth wneud hynny. Robin Goch oedd o ac mae o’n hen gyfaill i mi a phan dw i’n eistedd ar y fainc tu allan yn croesawu’r diwrnod newydd mae o’n dod i siarad â fi. Wel nid ydy o’n siarad mewn gwirionedd ond mae o’n rhoi ei ben ar un ochr ac edrych arnaf fi. Efallai nad ydy o’n deall pam dw i’n eistedd yna mor gynnar tra bod pobl gall yn dal yn eu gwlâu. Beth bynnag doeddwn i ddim yn gallu mynd i ben pellaf y garej achos roedd fy meic yn y ffordd ac i gael Robin allan o’r drws roedd rhaid i mi fod tu ôl iddo felly roedd rhaid symud y beic. Trwy’r amser roeddwn i’n siarad â Robin yn dawel, ac yn Gymraeg hefyd. Gyda llaw dydy o ddim yn fy neall yn iawn achos dw i’n siarad gog a dim ond hwntw mae o’n deall. Ar ôl symud y beic allan roeddwn i’n gallu mynd i’r cefn a ffwrdd a fo i’r gwyll. Rhois i’r beic yn ôl wedyn a chloi’r drws ond wrth fynd yn ôl at y tŷ nes i ddechrau poeni - tybed oedd o wedi bod yn brysur yn adeiladu nyth iddo’i hun allan o’r gwynt a’r glaw a finnau wedi ei gloi allan? Ofnadwy ynte! Rwtsh Llwyr Yn ôl erthygl yn Y Times heddiw mae’r siopau yn mynd i gael hwb mawr yr wythnos yma achos mae pawb ohonon ni yn mynd i fod mewn panics llwyr i wario’r hen bishyn punt cyn y penwythnos, ar ôl hynny na fyddan ni’n gallu eu gwario nhw. Maen nhw’n dweud bod £500,000,000 ohonyn nhw yn dal yn ein pocedai. Wel sgiws mi ond os dach chi’n ystyried bod 65,000,000 yn byw yn y wlad yma mae gan bob un ohonon ni 7.6 bishyn punt yn ein pocedai (heblaw amdanaf fi, does gen i ddim un ar ôl) ac os ydan ni gyd yn gall mi fydden ni’n gwario nhw yn lle'r rhai newydd dros y dyddiau nesaf felly does dim rhaid i ni gael sblyrj mawr ac os yw’r siopau yn gobeithio am ychydig o ddyddiau prysur maen nhw’n mynd i gael ei siomi. Mae rhywun yn cael ei dalu’n hael i sgwennu’r rwtsh yma, mae o’n lwcus dros ben - baswn i wrth fy modd yn cael fy nhalu am y rwtsh dw i’n ysgrifennu! Geirfa
Sylweddoli - to realise Pendraw tywyll - the dark, far end Hen gyfaill - an old friend Croesawu - to welcome Mewn gwirionedd - in truth Pobl gall - sensible people
Tybed - I wonder Adeiladu nyth - to build a nest Hwb mawr - great boost pishyn punt - one pound coin Rwtsh llwyr - complete rubbish
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl Gwrandewch Gwrandewch
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Robin Goch yn y Garej Roeddwn i yn y gegin tuag amser te neithiwr ac yn sylweddoli bod drws y garej yn dal ar agor, ond pan es i yna i’w gau welais i rywbeth yn y pendraw tywyll, aderyn! Wel nad oeddwn i eisiau ei gloi i mewn felly es i tua’r cefn i drio ei berswadio i fynd allan ac aeth y deryn druan i dipyn o banics a thrio torri gwydr y ffenest. Dim ond cur pen fydda’n cael wrth wneud hynny. Robin Goch oedd o ac mae o’n hen gyfaill i mi a phan dw i’n eistedd ar y fainc tu allan yn croesawu’r diwrnod newydd mae o’n dod i siarad â fi. Wel nid ydy o’n siarad mewn gwirionedd ond mae o’n rhoi ei ben ar un ochr ac edrych arnaf fi. Efallai nad ydy o’n deall pam dw i’n eistedd yna mor gynnar tra bod pobl gall yn dal yn eu gwlâu. Beth bynnag doeddwn i ddim yn gallu mynd i ben pellaf y garej achos roedd fy meic yn y ffordd ac i gael Robin allan o’r drws roedd rhaid i mi fod tu ôl iddo felly roedd rhaid symud y beic. Trwy’r amser roeddwn i’n siarad â Robin yn dawel, ac yn Gymraeg hefyd. Gyda llaw dydy o ddim yn fy neall yn iawn achos dw i’n siarad gog a dim ond hwntw mae o’n deall. Ar ôl symud y beic allan roeddwn i’n gallu mynd i’r cefn a ffwrdd a fo i’r gwyll. Rhois i’r beic yn ôl wedyn a chloi’r drws ond wrth fynd yn ôl at y tŷ nes i ddechrau poeni - tybed oedd o wedi bod yn brysur yn adeiladu nyth iddo’i hun allan o’r gwynt a’r glaw a finnau wedi ei gloi allan? Ofnadwy ynte! Rwtsh Llwyr Yn ôl erthygl yn Y Times heddiw mae’r siopau yn mynd i gael hwb mawr yr wythnos yma achos mae pawb ohonon ni yn mynd i fod mewn panics llwyr i wario’r hen bishyn punt cyn y penwythnos, ar ôl hynny na fyddan ni’n gallu eu gwario nhw. Maen nhw’n dweud bod £500,000,000 ohonyn nhw yn dal yn ein pocedai. Wel sgiws mi ond os dach chi’n ystyried bod 65,000,000 yn byw yn y wlad yma mae gan bob un ohonon ni 7.6 bishyn punt yn ein pocedai (heblaw amdanaf fi, does gen i ddim un ar ôl) ac os ydan ni gyd yn gall mi fydden ni’n gwario nhw yn lle'r rhai newydd dros y dyddiau nesaf felly does dim rhaid i ni gael sblyrj mawr ac os yw’r siopau yn gobeithio am ychydig o ddyddiau prysur maen nhw’n mynd i gael ei siomi. Mae rhywun yn cael ei dalu’n hael i sgwennu’r rwtsh yma, mae o’n lwcus dros ben - baswn i wrth fy modd yn cael fy nhalu am y rwtsh dw i’n ysgrifennu! Geirfa
Sylweddoli - to realise Pendraw tywyll - the dark, far end Hen gyfaill - an old friend Croesawu - to welcome Mewn gwirionedd - in truth Pobl gall - sensible people Tybed - I wonder Adeiladu nyth - to build a nest Hwb mawr - great boost pishyn punt - one pound coin Rwtsh llwyr - complete rubbish
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen Gwrandewch Gwrandewch