Gydangilydd.cymru
Tyrd yn ôl Robert Recorde! Mae’n digwydd i bawb o dro i dro, weithiau does dim trafferth cofio nôl ac yn aml mae’n braf ail gofio profiad ond ar adegau eraill pan dim ond teimlad sydd gennych chi bod rhywbeth wedi digwydd o’r blaen mae trio rhoi cig ar esgyrn y teimlad yn datblygu i fod yn obsesiwn. Gyda llaw, doedd fy mhen ddim yn gallu cofio’r gair Cymraeg am obsesiwn ac roedd rhaid i mi ofyn i Bruce - nid fath o Alexa Cymreig yw Bruce, diolch byth, ond cyfeirio am y Geiriadur Mawr ydw i. Mi wnaeth Bruce gadarnhau does dim gair Cymraeg am ‘obsession’ ac mi ydan ni’n addasu’r gair Saesneg. Ydy hyn yn golygu dyw’r Cymry ddim yn cael obsesiynau yn naturiol? Rhyw salwch dyn ni wedi dal o genedl arall ydi o, siŵr o fod! Sori, crwydro eto. Fel dach chi wedi sylweddoli erbyn hyn, dw i’n hoffi darllen ac yn ddiweddar dw i wedi cael syniad da o sut i ddod o hyd i lyfrau o safon. Dw i’n chwilio am lyfrau sydd wedi ennill gwobrau, dydy o ddim yn gweithio pob tro ond dw i wedi dod ar draws llawer o lyfrau da wrth wneud hyn. Dw i newydd orffen darllen y llyfr Veritas gan Mari Lisa, llyfr efo syniad tebyg i ‘r Da Vinci Code ond gyda naws Gymreig. Dw i’n prynu llawer o lyfrau a dw i’n hoffi meddwl mod i’n cofio nhw i gyd ond y tro yma ges i deimlad cryf o deja vu. Mae’n un o’r llyfrau sydd yn dilyn dwy stori, un yn y presennol ac un yn y gorffennol ac mae popeth yn dod yn glir ar y diwedd. Roedd y rhan gyntaf yn teimlo’n gwbl newydd i mi ac roeddwn i’n edrych ymlaen at y rhan ble mae’r cymeriadau wedi cael eu sefydlu ac mae’r stori yn dechrau ond cyn hynny wnes i amau mod i wedi darllen y stori o’r blaen. Y cyfeiriad at Robert Recorde a wnaeth i mi ddechrau meddwl, fel un wnaeth dreulio ei arddegau yn Saundersfoot dw i wedi clywed am y dyn, efallai bod chi ddim. Cafodd ei eni yn Ninbych y Pysgod yn 1512 ac aeth ymlaen i astudio meddyginiaeth yn Rhydychen ond y rheswm mae llawer o bobl yn cofio amdano yw achos yfo wnaeth ddyfeisio’r hafalnod (=). Anodd meddwl sut oedd cyfrifyddion yn gallu paratoi mantoliadau a chyfrifon elw a cholled cyn hynny. Yn y llyfr roedd un o’r cymeriadau yn sefyll wrth ochr plac er cof am Robert Recorde yn Eglwys Santes Fair, Dinbych y Pysgod. Ar unwaith wnaeth rhywbeth ddod yn ôl ond yn wir nad oeddwn i’n cofio darllen y llyfr o’r blaen. Am sbel hir roeddwn i’n darllen geiriau ond roedd fy meddwl yn trio gweithio allan sut oedd y darn yna yn fy meddwl yn barod. Mynd i’r heulfan ble mae rhan fwyaf o’n llyfrau’n sefyll yn hapus ar y silffoedd a chwilio am y llyfr ond na, doedd dim ail lyfr yna ac roedd hynny yn ddirgelwch llwyr. Dw i wedi cael gwared â llawer o lyfrau Saesneg er mwyn gwneud lle i lyfrau newydd ond bydda i byth wedi cael gwared â llyfr Cymraeg cymharol newydd. Chwilio yn llefydd eraill ond dim lwc, mynd yn ôl i’r heulfan ac edrych yn fwy manwl - dim golwg. Efallai fy mod i wedi gwneud camgymeriad. Darllen ymlaen a dechrau rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd yn y tudalennau nesaf ac yn gwybod yn bendant erbyn hyn fy mod i wedi darllen y llyfr o’r blaen a bod llyfr arall yn y tŷ rywle, ond ble? Dw i wedi gorffen y llyfr ers ychydig o ddyddiau erbyn hyn a dechrau llyfr arall ond mae fy mhen yn dal i boeni am y dirgelwch. Problem fawr, ond maen nhw’n dweud os dach chi’n rhannu eich problemau dach chi’n haneru nhw a dyna pam dw i wedi ysgrifennu’r darn yma. Felly os dach chi wedi cyrraedd fan hyn dim ond hanner y broblem sydd ar ôl a’r mwyaf ohonoch chi sydd yn darllen, llai bydd y poen. Ond bydd o fyth yn diflannu achos allech chi ddim cyrraedd ‘0’ wrth haneru rhywbeth. Sut allaf fi gyrraedd y pwynt lle poen = 0? Tyrd yn ôl Robert Recorde! Os am drio’r llyfr mae copïau ar gael oddi wrth Abe Books am brisiau rhesymol yn dechrau o £2.24. Dw i’n prynu fy llyfrau ail law i gyd o’r safle yma a beth dw i’n hoffi am y safle yma yw'r ffaith mod i’n prynu o siopau llyfrau ail law dros y wlad. Geirfa Addasu – to adapt Syniad – idea Naws – a touch, feel Sefydlu – to establish Meddyginiaeth – medicine Dyfeisio – to invent Hafalnod – the equals sign Cyfrifyddion – accountants Mantoliad – trial balance Cyfrifon elw a cholled – profit and loss accounts Plac – plaque Heulfan – conservatory Dirgelwch llwyr – total mystery Cymharol newydd – relatively new Gwybod yn bendant – to know for sure
Tyrd yn ôl Robert Recorde! Mae’n digwydd i bawb o dro i dro, weithiau does dim trafferth cofio nôl ac yn aml mae’n braf ail gofio profiad ond ar adegau eraill pan dim ond teimlad sydd gennych chi bod rhywbeth wedi digwydd o’r blaen mae trio rhoi cig ar esgyrn y teimlad yn datblygu i fod yn obsesiwn. Gyda llaw, doedd fy mhen ddim yn gallu cofio’r gair Cymraeg am obsesiwn ac roedd rhaid i mi ofyn i Bruce - nid fath o Alexa Cymreig yw Bruce, diolch byth, ond cyfeirio am y Geiriadur Mawr ydw i. Mi wnaeth Bruce gadarnhau does dim gair Cymraeg am ‘obsession’ ac mi ydan ni’n addasu’r gair Saesneg. Ydy hyn yn golygu dyw’r Cymry ddim yn cael obsesiynau yn naturiol? Rhyw salwch dyn ni wedi dal o genedl arall ydi o, siŵr o fod! Sori, crwydro eto. Fel dach chi wedi sylweddoli erbyn hyn, dw i’n hoffi darllen ac yn ddiweddar dw i wedi cael syniad da o sut i ddod o hyd i lyfrau o safon. Dw i’n chwilio am lyfrau sydd wedi ennill gwobrau, dydy o ddim yn gweithio pob tro ond dw i wedi dod ar draws llawer o lyfrau da wrth wneud hyn. Dw i newydd orffen darllen y llyfr Veritas gan Mari Lisa, llyfr efo syniad tebyg i ‘r Da Vinci Code ond gyda naws Gymreig. Dw i’n prynu llawer o lyfrau a dw i’n hoffi meddwl mod i’n cofio nhw i gyd ond y tro yma ges i deimlad cryf o deja vu. Mae’n un o’r llyfrau sydd yn dilyn dwy stori, un yn y presennol ac un yn y gorffennol ac mae popeth yn dod yn glir ar y diwedd. Roedd y rhan gyntaf yn teimlo’n gwbl newydd i mi ac roeddwn i’n edrych ymlaen at y rhan ble mae’r cymeriadau wedi cael eu sefydlu ac mae’r stori yn dechrau ond cyn hynny wnes i amau mod i wedi darllen y stori o’r blaen. Y cyfeiriad at Robert Recorde a wnaeth i mi ddechrau meddwl, fel un wnaeth dreulio ei arddegau yn Saundersfoot dw i wedi clywed am y dyn, efallai bod chi ddim. Cafodd ei eni yn Ninbych y Pysgod yn 1512 ac aeth ymlaen i astudio meddyginiaeth yn Rhydychen ond y rheswm mae llawer o bobl yn cofio amdano yw achos yfo wnaeth ddyfeisio’r hafalnod (=). Anodd meddwl sut oedd cyfrifyddion yn gallu paratoi mantoliadau a chyfrifon elw a cholled cyn hynny. Yn y llyfr roedd un o’r cymeriadau yn sefyll wrth ochr plac er cof am Robert Recorde yn Eglwys Santes Fair, Dinbych y Pysgod. Ar unwaith wnaeth rhywbeth ddod yn ôl ond yn wir nad oeddwn i’n cofio darllen y llyfr o’r blaen. Am sbel hir roeddwn i’n darllen geiriau ond roedd fy meddwl yn trio gweithio allan sut oedd y darn yna yn fy meddwl yn barod. Mynd i’r heulfan ble mae rhan fwyaf o’n llyfrau’n sefyll yn hapus ar y silffoedd a chwilio am y llyfr ond na, doedd dim ail lyfr yna ac roedd hynny yn ddirgelwch llwyr. Dw i wedi cael gwared â llawer o lyfrau Saesneg er mwyn gwneud lle i lyfrau newydd ond bydda i byth wedi cael gwared â llyfr Cymraeg cymharol newydd. Chwilio yn llefydd eraill ond dim lwc, mynd yn ôl i’r heulfan ac edrych yn fwy manwl - dim golwg. Efallai fy mod i wedi gwneud camgymeriad. Darllen ymlaen a dechrau rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd yn y tudalennau nesaf ac yn gwybod yn bendant erbyn hyn fy mod i wedi darllen y llyfr o’r blaen a bod llyfr arall yn y tŷ rywle, ond ble? Dw i wedi gorffen y llyfr ers ychydig o ddyddiau erbyn hyn a dechrau llyfr arall ond mae fy mhen yn dal i boeni am y dirgelwch. Problem fawr, ond maen nhw’n dweud os dach chi’n rhannu eich problemau dach chi’n haneru nhw a dyna pam dw i wedi ysgrifennu’r darn yma. Felly os dach chi wedi cyrraedd fan hyn dim ond hanner y broblem sydd ar ôl a’r mwyaf ohonoch chi sydd yn darllen, llai bydd y poen. Ond bydd o fyth yn diflannu achos allech chi ddim cyrraedd ‘0’ wrth haneru rhywbeth. Sut allaf fi gyrraedd y pwynt lle poen = 0? Tyrd yn ôl Robert Recorde! Os am drio’r llyfr mae copïau ar gael oddi wrth Abe Books am brisiau rhesymol yn dechrau o £2.24. Dw i’n prynu fy llyfrau ail law i gyd o’r safle yma a beth dw i’n hoffi am y safle yma yw'r ffaith mod i’n prynu o siopau llyfrau ail law dros y wlad. Geirfa Addasu – to adapt Syniad – idea Naws – a touch, feel Sefydlu – to establish Meddyginiaeth – medicine Dyfeisio – to invent Hafalnod – the equals sign Cyfrifyddion – accountants Mantoliad – trial balance Cyfrifon elw a cholled – profit and loss accounts Plac – plaque Heulfan – conservatory Dirgelwch llwyr – total mystery Cymharol newydd – relatively new Gwybod yn bendant – to know for sure