Gydangilydd.cymru
Parc Piercefield Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Fel mae pob aelod yn gwybod mae ardal y de o’r Gymdeithas yn llawer fwy yn ddaearegol na’r ddwy ardal yn y gogledd ac yn ymestyn o sir Benfro i ben pellaf Gwent ac i fyny at Gorris yn y gogledd. Am y rheswm yma dw i’n cyfrif fy hun yn lwcus fy mod i’n byw yn Abertawe, hanner ffordd rhwng pegynau’r gorllewin a’r dwyrain. Roedd ein taith dydd Sadwrn yn ardal Cas-gwent, felly bron i ni gael ein hunain yn Lloegr. 70 milltir oedd hi o’r i’r man cyfarfod ac roeddwn i’n reit ffyddiog mai fi fyddai’r un oedd wedi gyrru’n bellach y tro hwn. Ond yn anffodus roedd rhywun arall wedi cynllwyno i fy atal rhag cael y wobr. Mae’n wir i ddweud os dach chi eisiau curo rhywun mae’n well i chi ei wneud mewn ffordd glir heb unrhyw amheuaeth o gwbl. Felly yn ddiymhongar yn fy nhrechiad mae’n rhaid i mi ddweud bod y wobr yn gorfod mynd i Dereck Stockley a ddaeth yr holl ffordd o Lydaw bell. Dyma oedd y tro cyntaf i mi ei gyfarfod ond roedd llawer o’r lleill yn hen ffrindiau â fo ac yn falch iawn o’i weld unwaith eto. Robin Davies o Drefynwy oedd ein harweinydd a, gan oedd y daith yn cael ei gynnal yn ystod wythnos Gŵyl Cerdded Cas-gwent roedden ni’n falch iawn o groesawu Morris a Dorothy i’n mysg. Er mwyn eich atgoffa roedd corwynt Hannah yn dal yn rhuo ond o leiaf roedd y tywydd yn sych. Daeth yr amser i ni gychwyn a chyn hir roedden ni’n cerdded trwy goed â charpedi o glychau’r gog ar y llawr. Cyn hir roedden ni’n gweld adfeilion crand Piercefield o’n blaenau. Roedd digon o adfeilion i ni werthfawrogi ei hysblander gynt ac wrth sefyll â’n cefnau at y roeddem yn gallu gweld yr olygfa ysblennydd roedd ei berchnogion blaenorol yn gallu mwynhau. Ers eu dyddiau nhw, wrth gwrs, mae dwy bont enfawr yn y golwg hefyd, sef y pontydd dros yr afon Hafren. Roedd ein llwybr rŵan yn dilyn yr afon Wysg ar ei filltiroedd olaf yn ei siwrne hir. Mae’r afon yn rhedeg trwy geunant dwfn gyda choed yn ei gwyrddni newydd ar y ddwy ochr. Pob hyn a hyn roedd llefydd clir er mwyn i ni fwynhau’r golwg o’r afon yn troelli ei ffordd tuag at y môr. Roedd adegau pan oedd Morus yn ein taro a ninnau’n gorfod ymladd yn ei erbyn er mwyn dal ar ein traed. Gadewch i mi eich sicrhau nad ydw i’n cyfeirio at Morris o Ŵyl Cerdded Cas-gwent a oedd yn cerdded efo ni ond Morus y Gwynt, neu Hannah y Corwynt a oedd yn mynnu dangos ei chryfder pob hyn a hyn. Allan o’r coed rŵan ac roedd Cae Rasio Ceffylau Cas-gwent yn ei ysblander yn y pellter agos. I’r cyfeiriad yna roedden ni’n mynd a chyn hir roedd y llwybr yn mynd â ni heibio fferm magu ceffylau. Trwy’r caeau wedyn wrth ochr goedwig a’r llawr yn las diolch i’r clychau’r gog oedd wedi hen gartrefu yna. Roedd y cylch erbyn hyn bron wedi cau a chyn hir dyma ni yn ôl wrth y ceir wedi cael taith hynod o bleserus. Diolch i Robin am ei waith baratoi, am ein harwain ac am drosglwyddo’r holl wybodaeth am yr ardal i ni. Diolch i Morris (nid y Gwynt!) a’i wraig Dorothy am gadw ni at ein gilydd. Ac yn olaf diolch i bawb am gwmni difyr fel arfer. Geirfa Yn ddaearegol – geographically Pen bellaf – the far end Atal – to prevent Amheuaeth – doubt Yn ddiymhongar yn fy nhrechiad – humble in my defeat Corwynt – hurricane Clychau’r gog – bluebells Adfeilion – ruins Ysblander gynt – former splendour Ceunant dwfn – deep gorge Troelli ei ffordd – to wind its way
Parc Piercefield Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Fel mae pob aelod yn gwybod mae ardal y de o’r Gymdeithas yn llawer fwy yn ddaearegol na’r ddwy ardal yn y gogledd ac yn ymestyn o sir Benfro i ben pellaf Gwent ac i fyny at Gorris yn y gogledd. Am y rheswm yma dw i’n cyfrif fy hun yn lwcus fy mod i’n byw yn Abertawe, hanner ffordd rhwng pegynau’r gorllewin a’r dwyrain. Roedd ein taith dydd Sadwrn yn ardal Cas-gwent, felly bron i ni gael ein hunain yn Lloegr. 70 milltir oedd hi o’r i’r man cyfarfod ac roeddwn i’n reit ffyddiog mai fi fyddai’r un oedd wedi gyrru’n bellach y tro hwn. Ond yn anffodus roedd rhywun arall wedi cynllwyno i fy atal rhag cael y wobr. Mae’n wir i ddweud os dach chi eisiau curo rhywun mae’n well i chi ei wneud mewn ffordd glir heb unrhyw amheuaeth o gwbl. Felly yn ddiymhongar yn fy nhrechiad mae’n rhaid i mi ddweud bod y wobr yn gorfod mynd i Dereck Stockley a ddaeth yr holl ffordd o Lydaw bell. Dyma oedd y tro cyntaf i mi ei gyfarfod ond roedd llawer o’r lleill yn hen ffrindiau â fo ac yn falch iawn o’i weld unwaith eto. Robin Davies o Drefynwy oedd ein harweinydd a, gan oedd y daith yn cael ei gynnal yn ystod wythnos Gŵyl Cerdded Cas-gwent roedden ni’n falch iawn o groesawu Morris a Dorothy i’n mysg. Er mwyn eich atgoffa roedd corwynt Hannah yn dal yn rhuo ond o leiaf roedd y tywydd yn sych. Daeth yr amser i ni gychwyn a chyn hir roedden ni’n cerdded trwy goed â charpedi o glychau’r gog ar y llawr. Cyn hir roedden ni’n gweld adfeilion crand Piercefield o’n blaenau. Roedd digon o adfeilion i ni werthfawrogi ei hysblander gynt ac wrth sefyll â’n cefnau at y roeddem yn gallu gweld yr olygfa ysblennydd roedd ei berchnogion blaenorol yn gallu mwynhau. Ers eu dyddiau nhw, wrth gwrs, mae dwy bont enfawr yn y golwg hefyd, sef y pontydd dros yr afon Hafren. Roedd ein llwybr rŵan yn dilyn yr afon Wysg ar ei filltiroedd olaf yn ei siwrne hir. Mae’r afon yn rhedeg trwy geunant dwfn gyda choed yn ei gwyrddni newydd ar y ddwy ochr. Pob hyn a hyn roedd llefydd clir er mwyn i ni fwynhau’r golwg o’r afon yn troelli ei ffordd tuag at y môr. Roedd adegau pan oedd Morus yn ein taro a ninnau’n gorfod ymladd yn ei erbyn er mwyn dal ar ein traed. Gadewch i mi eich sicrhau nad ydw i’n cyfeirio at Morris o Ŵyl Cerdded Cas-gwent a oedd yn cerdded efo ni ond Morus y Gwynt, neu Hannah y Corwynt a oedd yn mynnu dangos ei chryfder pob hyn a hyn. Allan o’r coed rŵan ac roedd Cae Rasio Ceffylau Cas-gwent yn ei ysblander yn y pellter agos. I’r cyfeiriad yna roedden ni’n mynd a chyn hir roedd y llwybr yn mynd â ni heibio fferm magu ceffylau. Trwy’r caeau wedyn wrth ochr goedwig a’r llawr yn las diolch i’r clychau’r gog oedd wedi hen gartrefu yna. Roedd y cylch erbyn hyn bron wedi cau a chyn hir dyma ni yn ôl wrth y ceir wedi cael taith hynod o bleserus. Diolch i Robin am ei waith baratoi, am ein harwain ac am drosglwyddo’r holl wybodaeth am yr ardal i ni. Diolch i Morris (nid y Gwynt!) a’i wraig Dorothy am gadw ni at ein gilydd. Ac yn olaf diolch i bawb am gwmni difyr fel arfer. Geirfa Yn ddaearegol – geographically Pen bellaf – the far end Atal – to prevent Amheuaeth – doubt Yn ddiymhongar yn fy nhrechiad – humble in my defeat Corwynt – hurricane Clychau’r gog – bluebells Adfeilion – ruins Ysblander gynt – former splendour Ceunant dwfn – deep gorge Troelli ei ffordd – to wind its way