Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Ar daith gerdded ychydig o wythnosau yn ôl welais yr eirlys gyntaf, arwydd cadarn o olau ym mhen draw twnnel tywyll y Gaeaf. Erbyn hyn dw i wedi gweld llawer o Gennin Pedr ond dw i’n credu mai math cynnar ydyn nhw. Mae lluoedd mawr ohonyn nhw yn prysur egino a chyn bo hir mi fydd pob lle yn llawn o’r blodau melyn hardd yn siglo yn y gwynt. Mor braf yw hi i gael y Cennin Pedr fel ein harwyddlun cenedlaethol. Wrth glywed y glaw ar ffenest yr ystafell wely bob bore bron a chael fy hun yn darllen llyfrau yn y tŷ yn amlach nac arfer mae’r neges yn glir - mae wedi bod yn dymor gwlyb dros ben, fawr ddim o rew nac eira a hynny i gyd yn sicrhau bod pob llwybr mae rhywun yn mentro arni yn eithriadol o fwdlyd. Ond mae’r Gwanwyn ar ei ffordd o’r diwedd! Mae’n amser i ni edrych ymlaen at y Gwanwyn ac o’r holl dymhorau dyna yw’r gorau ynte. Mae’n rhoi hwb nerthol i’r Gaeaf er mwyn gwneud lle i dymereddau gwell ac i’r holl goed cysglyd egino a blodeuo. Cyn bo hir mi fydd yr adar yn canu croeso i foreau newydd - mae’r fwyalchen ati yn ymarfer yn barod. Felly codwch eich calonnau - fel roedd y Brodyr Gregori yn canu blynyddoedd pell yn ôl: Mae dyddiau gwell i ddod!
Mae dyddiau gwell i ddod
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl Gwrandewch
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Ar daith gerdded ychydig o wythnosau yn ôl welais yr eirlys gyntaf, arwydd cadarn o olau ym mhen draw twnnel tywyll y Gaeaf. Erbyn hyn dw i wedi gweld llawer o Gennin Pedr ond dw i’n credu mai math cynnar ydyn nhw. Mae lluoedd mawr ohonyn nhw yn prysur egino a chyn bo hir mi fydd pob lle yn llawn o’r blodau melyn hardd yn siglo yn y gwynt. Mor braf yw hi i gael y Cennin Pedr fel ein harwyddlun cenedlaethol. Wrth glywed y glaw ar ffenest yr ystafell wely bob bore bron a chael fy hun yn darllen llyfrau yn y tŷ yn amlach nac arfer mae’r neges yn glir - mae wedi bod yn dymor gwlyb dros ben, fawr ddim o rew nac eira a hynny i gyd yn sicrhau bod pob llwybr mae rhywun yn mentro arni yn eithriadol o fwdlyd. Ond mae’r Gwanwyn ar ei ffordd o’r diwedd! Mae’n amser i ni edrych ymlaen at y Gwanwyn ac o’r holl dymhorau dyna yw’r gorau ynte. Mae’n rhoi hwb nerthol i’r Gaeaf er mwyn gwneud lle i dymereddau gwell ac i’r holl goed cysglyd egino a blodeuo. Cyn bo hir mi fydd yr adar yn canu croeso i foreau newydd - mae’r fwyalchen ati yn ymarfer yn barod. Felly codwch eich calonnau - fel roedd y Brodyr Gregori yn canu blynyddoedd pell yn ôl: Mae dyddiau gwell i ddod!
Mae dyddiau gwell i ddod
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen Gwrandewch