Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Gweld Sêr A ydych chi wrth eich bodd efo sêr? Pa mor bell fyddech chi’n mynd i’w gweld nhw? Monaco, Los Angeles, Llundain, Efrog Newydd ac yn y blaen? A pan fyddech chi’n gweld nhw a ydych chi’n tueddu meddwl “Dewcs, maen nhw fel ni wedi’r cwbl unwaith dach chi’n anwybyddu’r dillad, y glittyr a’r holl sioe.” Siomedig ynte! Ond os ydych chi eisiau gweld sêr go iawn, sêr sydd yn gwneud i chi ddweud “Wow!” dewch efo fi i sir Fôn, yn fwy manwl ochr deheuol o Draeth Coch. Ond mae'n rhaid i chi godi’n gynnar, oriau cyn i’r haul godi ac mae’n rhaid i’r awyr fod yn glir felly gwisgwch yn gynnes achos fydd yr olygfa yn eich syfrdanu ac na fyddech chi eisiau gadael. Wrth gwrs dw i’n sôn am y sêr yn y ffurfafen ac ar y bore arbennig yma roeddwn i wedi mynd allan yn y gobaith o weld gwawr lliwiog. Gan nad oes goleuadau stryd yno roedd yr awyr yn ddu a’r sêr i gyd i’w gweld yn glir. Pan o’n i’n blentyn cyn i’r strydoedd cael eu goleuo gymaint, ar noson glir roedd y sêr yna o hyd ac efallai roedden ni’n ei chymryd yn ganiataol. Doedd dim brys i ddod i’w hadnabod nhw ond yn araf deg mae’r byd yn newid ac i bobl y dinasoedd a’r pentrefi dydy’r nos ddim yn ddu bellach. Tan ryw noson a chithau’n darganfod eich hunain ar ochr deheuol Traeth Coch, neu unrhyw le arall lle does ‘na ddim olau annaturiol. Maen nhw yn eich syfrdanu’n llwyr, allech chi ddim tynnu eich llygaid oddi wrthyn nhw er yr holl boen yn eich gwar. Dach chi’n sylweddoli bod 63,563 o sêr i’w gweld o’r lle arbennig yna? Dw i’n gwybod achos mi wnes i eu cyfri nhw i gyd, cyn belled â nad ydw i wedi camgyfrif wrth gwrs! Wedyn mae’r sêr yn dechrau pylu, eu golau yn mynd yn wannach pob munud. Mae’r sioe drosodd am y noson achos mae heddiw wedi cyrraedd gyda’r wawr a’r ‘Wow!’ ar ben. Tybed fydden nhw yma eto ‘fory neu a bydden nhw du ôl i gymylau? Mi oedd hi wir yn sioe. Mi fydda i’n dod eto ond mi fydda i’n cofio dod a ‘recliner’ efo fi er mwyn gael i’w gweld mewn ffordd fwy cyfforddus, ond mi fydd rhaid gwneud yn siŵr na fydda i’n syrthio i gysgu rhag ofn bod rhywun yn digwydd cerdded heibio! Geirfa
Wrth eich bodd - you would be delighted Tueddu - tend (as in a tendency) Deheuol - Southern Golygfa - scene Syfrdanu - stunned, amazed Ffurfafen - firmament
Cymryd yn ganiataol - take for granted Darganfod - to find gwar - neck Cyn belled â - as long as Camgyfrif - to miscount Pylu - to fade
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl Gwrandewch
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Gweld Sêr A ydych chi wrth eich bodd efo sêr? Pa mor bell fyddech chi’n mynd i’w gweld nhw? Monaco, Los Angeles, Llundain, Efrog Newydd ac yn y blaen? A pan fyddech chi’n gweld nhw a ydych chi’n tueddu meddwl “Dewcs, maen nhw fel ni wedi’r cwbl unwaith dach chi’n anwybyddu’r dillad, y glittyr a’r holl sioe.” Siomedig ynte! Ond os ydych chi eisiau gweld sêr go iawn, sêr sydd yn gwneud i chi ddweud “Wow!” dewch efo fi i sir Fôn, yn fwy manwl ochr deheuol o Draeth Coch. Ond mae'n rhaid i chi godi’n gynnar, oriau cyn i’r haul godi ac mae’n rhaid i’r awyr fod yn glir felly gwisgwch yn gynnes achos fydd yr olygfa yn eich syfrdanu ac na fyddech chi eisiau gadael. Wrth gwrs dw i’n sôn am y sêr yn y ffurfafen ac ar y bore arbennig yma roeddwn i wedi mynd allan yn y gobaith o weld gwawr lliwiog. Gan nad oes goleuadau stryd yno roedd yr awyr yn ddu a’r sêr i gyd i’w gweld yn glir. Pan o’n i’n blentyn cyn i’r strydoedd cael eu goleuo gymaint, ar noson glir roedd y sêr yna o hyd ac efallai roedden ni’n ei chymryd yn ganiataol. Doedd dim brys i ddod i’w hadnabod nhw ond yn araf deg mae’r byd yn newid ac i bobl y dinasoedd a’r pentrefi dydy’r nos ddim yn ddu bellach. Tan ryw noson a chithau’n darganfod eich hunain ar ochr deheuol Traeth Coch, neu unrhyw le arall lle does ‘na ddim olau annaturiol. Maen nhw yn eich syfrdanu’n llwyr, allech chi ddim tynnu eich llygaid oddi wrthyn nhw er yr holl boen yn eich gwar. Dach chi’n sylweddoli bod 63,563 o sêr i’w gweld o’r lle arbennig yna? Dw i’n gwybod achos mi wnes i eu cyfri nhw i gyd, cyn belled â nad ydw i wedi camgyfrif wrth gwrs! Wedyn mae’r sêr yn dechrau pylu, eu golau yn mynd yn wannach pob munud. Mae’r sioe drosodd am y noson achos mae heddiw wedi cyrraedd gyda’r wawr a’r ‘Wow!’ ar ben. Tybed fydden nhw yma eto ‘fory neu a bydden nhw du ôl i gymylau? Mi oedd hi wir yn sioe. Mi fydda i’n dod eto ond mi fydda i’n cofio dod a ‘recliner’ efo fi er mwyn gael i’w gweld mewn ffordd fwy cyfforddus, ond mi fydd rhaid gwneud yn siŵr na fydda i’n syrthio i gysgu rhag ofn bod rhywun yn digwydd cerdded heibio! Geirfa
Cymryd yn ganiataol - take for granted Darganfod - to find gwar - neck Cyn belled â - as long as Camgyfrif - to miscount Pylu - to fade Wrth eich bodd - you would be delighted Tueddu - tend (as in a tendency) Deheuol - Southern Golygfa - scene Syfrdanu - stunned, amazed Ffurfafen - firmament
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen Gwrandewch