Gydangilydd.cymru
Esgidiau a'r amgylchedd Os dach chi'n hoffi cerdded yn y cefn gwlad mae cael sgidiau cyfforddus yn hollbwysig, hefyd mae'n rhaid iddyn nhw ddal dŵr. Os dw i'n cofio'n iawn dim ond tair pâr dw i wedi cael erioed, hynny mewn tua 20 mlynedd o gerdded go iawn. Cyn hynny roeddwn i'n gwisgo trainers neu bethau tebyg. Y pâr cyntaf i mi brynu oedd rhai Meindl, sgidiau o'r Almaen, roedden nhw'n hynod o gyfforddus ac yn bleser i wisgo. Yn y diwedd roedd y gwadnau wedi mynd ac felly yn dda i ddim pan oedd rhew ar y llawr. Roeddwn i'n awyddus i brynu pâr arall o'r un fath ond roedd y dyn yn yr unig siop leol wedi fy mherswadio fi i brynu rhai Jack Wolfskin. Ar ôl dipyn roedd rhaid i mi gyfaddef bod nhw hefyd yn hynod o gyfforddus a dibynadwy. Mi wnaethon nhw barhau am flynyddoedd ond o'n i'n cerdded yn fwy aml ac yn y pendraw roedd y sodlau wedi mynd. Yn ôl â fi i siop arall a'r tro yma wnes i fynd yn ôl at Meindl unwaith eto ond rywsut doedden nhw ddim cystal. Y dyddiau yma allech chi brynu 'insoles' a rheina wedi eu creu o silicon, tybed dyna fydd ateb i'r broblem? Yn anffodus, na. Mae cael 'insole' silicon yn eich sgidiau yn golygu does dim gymaint o le i'ch traed. Yn amlwg doedd hynny ddim yn ateb, yn wir doedd dim ateb. Efallai byddech chi'n meddwl fy mod i'n crwydro dipyn pan dw i'n dweud wrthoch chi ble dw i'n mynd i gael torri'n wallt ond byddwch yn amyneddgar. Fel mae'n digwydd, ac am eich bod wedi dangos diddordeb, dw i'n mynd i Oystermouth ac ar y ffordd yna dw i'n cerdded heibio siop sydd yn torri agoriadau. Roeddwn i wedi mynd yna un tro i gael batri newydd i'r watsh ac wedi sylwi bod nhw'n trwsio sgidiau hefyd. Nes i ofyn a oedden nhw'n trwsio sgidiau cerdded. Oedd, siŵr! Ond nes i anghofio am y peth, hynny yw tan i mi gael y drafferth efo'r 'insoles'. Dach chi'n cael yr un drafferth â fi? Yn methu taflu rhai pethau i ffwrdd yn enwedig pethau sydd wedi bod yn ffyddlon ac yn gysur i chi. Ia roedd yr hen sgidiau Jack Wolfskin yn dal yn y cwtsh dan staer. Dydd Mawrth diwethaf es i â nhw i'r siop a rhoi nhw ar y cownter. 'Dim problem', medda fo 'dewch yn ôl mewn awr a hanner'. Mae'n rhaid i mi ddweud doeddwn i ddim yn disgwyl cael nhw'n ôl mor fuan. Dw i wedi rhwbio Nikwax i mewn i'r lledr ac maen nhw'n edrych yn ardderchog. Dw i'n edrych ymlaen at wisgo nhw ar ein taith gerdded yfory. Yn yr hen ddyddiau, (dyma fi yn mynd amdani unwaith eto!) roedd crudd ym mhob pentref ac roedd trwsio sgidiau yn rhan naturiol o'r drefn. Dyn ni wedi hen arfer â thaflu pethau i ffwrdd a phrynu newydd. Yn waeth byth mae'r arferiad yna wedi tyfu i fod yn bwysig i economi'r byd. Ond mae gan bawb ohonom ni ein heconomi ein hunain yndoes? Dydw i ddim yn dweud y dylen ni fynd yn gyfan gwbl i'r tueddiad o 'make do and mend' ond mae'n rhaid dechrau ystyried pethau. Petaswn i wedi penderfynu cael sgidiau newydd byddaf wedi bod yn barod i wario tua £120 arnyn nhw. Faint oedd yn costio i'r hen bâr cael ei drwsio? Deg punt a hanner can ceiniog! Dach chi'n fy ngweld i'n gwenu? Geirfa Go iawn – for real Gwadnau – soles Awyddus – keen Cyfaddef – to confess Dibynadwy – dependable Yn y pendraw – in the end Sodlau – heels Dim cystal – not as good Amyneddgar – patient Torri agoriadau – to cut keys Cysur – comfort Cwtsh dan staer – cupboard under the stairs Mynd amdani – off again (ranting) Crudd – cobbler Ystyried – to consider
Esgidiau a'r amgylchedd Os dach chi'n hoffi cerdded yn y cefn gwlad mae cael sgidiau cyfforddus yn hollbwysig, hefyd mae'n rhaid iddyn nhw ddal dŵr. Os dw i'n cofio'n iawn dim ond tair pâr dw i wedi cael erioed, hynny mewn tua 20 mlynedd o gerdded go iawn. Cyn hynny roeddwn i'n gwisgo trainers neu bethau tebyg. Y pâr cyntaf i mi brynu oedd rhai Meindl, sgidiau o'r Almaen, roedden nhw'n hynod o gyfforddus ac yn bleser i wisgo. Yn y diwedd roedd y gwadnau wedi mynd ac felly yn dda i ddim pan oedd rhew ar y llawr. Roeddwn i'n awyddus i brynu pâr arall o'r un fath ond roedd y dyn yn yr unig siop leol wedi fy mherswadio fi i brynu rhai Jack Wolfskin. Ar ôl dipyn roedd rhaid i mi gyfaddef bod nhw hefyd yn hynod o gyfforddus a dibynadwy. Mi wnaethon nhw barhau am flynyddoedd ond o'n i'n cerdded yn fwy aml ac yn y pendraw roedd y sodlau wedi mynd. Yn ôl â fi i siop arall a'r tro yma wnes i fynd yn ôl at Meindl unwaith eto ond rywsut doedden nhw ddim cystal. Y dyddiau yma allech chi brynu 'insoles' a rheina wedi eu creu o silicon, tybed dyna fydd ateb i'r broblem? Yn anffodus, na. Mae cael 'insole' silicon yn eich sgidiau yn golygu does dim gymaint o le i'ch traed. Yn amlwg doedd hynny ddim yn ateb, yn wir doedd dim ateb. Efallai byddech chi'n meddwl fy mod i'n crwydro dipyn pan dw i'n dweud wrthoch chi ble dw i'n mynd i gael torri'n wallt ond byddwch yn amyneddgar. Fel mae'n digwydd, ac am eich bod wedi dangos diddordeb, dw i'n mynd i Oystermouth ac ar y ffordd yna dw i'n cerdded heibio siop sydd yn torri agoriadau. Roeddwn i wedi mynd yna un tro i gael batri newydd i'r watsh ac wedi sylwi bod nhw'n trwsio sgidiau hefyd. Nes i ofyn a oedden nhw'n trwsio sgidiau cerdded. Oedd, siŵr! Ond nes i anghofio am y peth, hynny yw tan i mi gael y drafferth efo'r 'insoles'. Dach chi'n cael yr un drafferth a fi? Yn methu taflu rhai pethau i ffwrdd yn enwedig pethau sydd wedi bod yn ffyddlon ac yn gysur i chi. Ia roedd yr hen sgidiau Jack Wolfskin yn dal yn y cwtsh dan staer. Dydd Mawrth diwethaf es i â nhw i'r siop a rhoi nhw ar y cownter. 'Dim problem', medda fo 'dewch yn ôl mewn awr a hanner'. Mae'n rhaid i mi ddweud doeddwn i ddim yn disgwyl cael nhw'n ôl mor fuan. Dw i wedi rhwbio Nikwax i mewn i'r lledr ac maen nhw'n edrych yn ardderchog. Dw i'n edrych ymlaen at wisgo nhw ar ein taith gerdded yfory. Yn yr hen ddyddiau, (dyma fi yn mynd amdani unwaith eto!) roedd crudd ym mhob pentref ac roedd trwsio sgidiau yn rhan naturiol o'r drefn. Dyn ni wedi hen arfer â thaflu pethau i ffwrdd a phrynu newydd. Yn waeth byth mae'r arferiad yna wedi tyfu i fod yn bwysig i economi'r byd. Ond mae gan bawb ohonom ni ein heconomi ein hunain yndoes? Dydw i ddim yn dweud y dylen ni fynd yn gyfan gwbl i'r tueddiad o 'make do and mend' ond mae'n rhaid dechrau ystyried pethau. Petaswn i wedi penderfynu cael sgidiau newydd byddaf wedi bod yn barod i wario tua £120 arnyn nhw. Faint oedd yn costio i'r hen bâr cael ei drwsio? Deg punt a hanner can ceiniog! Dach chi'n fy ngweld i'n gwenu? Geirfa Go iawn – for real Gwadnau – soles Awyddus – keen Cyfaddef – to confess Dibynadwy – dependable Yn y pendraw – in the end Sodlau – heels Dim cystal – not as good Amyneddgar – patient Torri agoriadau – to cut keys Cysur – comfort Cwtsh dan staer – cupboard under the stairs Mynd amdani – off again (ranting) Crudd – cobbler Ystyried – to consider
Gydangilydd.cymru