Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod da ac mae beth ddigwyddodd heddiw yn mynd i effeithio yn fawr am y pleser fydda i’n cael o hyn ymlaen pan dw i allan yn seiclo. A’r rheswm, wel ges i bynctiwr, yr un cyntaf ar ôl seiclo 1,600 o filltiroedd ar fy meic newydd. Nid yn unig hynny, yr un cyntaf ers tua 10 mlynedd. A pham mae hynny yn mynd i newid pethau o hyn ymlaen? Cyn i mi ateb y cwestiwn, gwell i mi ddechrau o’r dechrau. Diwrnod ar ôl gorwynt Ophelia yw hi ac roedd y bore wedi dechrau yn dawel, roedd hi’n sych felly mi wnes i benderfynu mynd allan ar y beic. Felly i lawr y ffordd i Blackpill ac anelu at Mwmbwls, roedd yr awel yn ysgafn ac yn chwythu o’r tu ôl a hawdd iawn oedd cael dipyn o gyflymder. Doedd ‘na ddim tonnau ar y môr ac roedd hynny yn golygu bod y dŵr yn setlo ar y tywod ac yn creu adlewyrchiad o’r awyr. Fel dw i wedi dweud o’r blaen mae pob diwrnod yn wahanol. Troi yn ôl tu draw i Gaffi Verdi’s ac roedd rhaid mynd i lawr gêr i gadw fy nghyflymder. Fawr neb o gwmpas, pleser pur. Cyrraedd Black Pill unwaith eto ac anelu at y marina ond pan wnes i groesi’r bont sylweddolais doedd pethau ddim yn iawn efo’r teiar ar yr olwyn cefn - pynctiwr!. O leiaf roedd y peth wedi digwydd yn y lle iawn achos dim ond milltir i ffwrdd o’r tŷ oeddwn i. Wrth gyrraedd adref ac edrych ar y teiar welais i bishyn bach o grit wedi mynd yn ddwfn i mewn ac yn amlwg wedi gwisgo twll yn y tiwb. Yn sydyn roeddwn i’n sylweddoli bod hyn yn gallu ddigwydd unrhyw amser a bydd hynny yn effeithio ar y pleser bydda i’n cael o hyn ymlaen. A finnau wedi penderfynnu ar siwrne hamddenol yn Nyffryn Nanlle yr wythnos nesaf! Roeddwn i wedi cael blynyddoedd o seiclo ar yr hen feic heb drafferth o gwbl a’r rheswm am hynny oedd roeddwn i’n defnyddio teiars efo haen o Kevlar i warchod y tiwb rhag pigau a darnau o grit. Felly blynyddoedd heb broblem a bynctiwr ar ol chwe mis - doedd hi ddim yn anodd dod o hyd i’r ateb. Ffwrdd a fi i Tredz yn Llansamlet (fel dw i’n gorfod dweud - mae ‘na lefydd eraill, ond dyma’r lle dw i’n hapus i ffafrio) ac yn disgwyl gorfod gadael y beic yna tra roedden nhw’n cael y teiars i mewn, ond mi wnaeth y mecanic rhoi’r beic ar y clamp yn syth a felly ffwrdd a fi i wneud dipyn o siopa. Hyn oll yn golygu o hyn ymlaen mi fydd gen i ffydd a hyder pan dw i allan yn seiclo ac mae rhaid i mi gyfaddef roedd yr ansicrwydd yn fy mhoeni fi o’r blaen. Mae yna ochr da i bob peth, wel bron, beth bynnag! Fel gwnes i ddweud ar ddechrau’r stori yma roedd hi’n ddiwrnod ar ôl gorwynt Ophelia ac roedd y car wedi cael ei gorchuddio gan lwch a thywod - o’r Sahara maen nhw’n dweud. Dydy llwch a thywod ddim yn gwneud lles i’ch car felly es i i’r lle golchi ceir, wel roedden nhw’n brysur yndoedden nhw gyda phawb yn yr un sefyllfa ac roedd rhaid i mi aros fy nhro. Fi oedd y trydydd yn y rhes ac yn disgwyl yn amyneddgar ond nid felly'r un cyntaf ac yn sydyn mi wnaeth hi bacio yn ôl er mwyn troi i adael y rhes. Yn anffodus doedd hi ddim wedi edrych tu ôl iddi a wnaeth hi daro'r ail gar a’r canlyniad oedd roedd dwy ddynes allan o’i cheir ac yn trafod yr holl beth. Yn y cyfamser roedd y golchwr wedi gorffen efo’r car cyntaf ac wrth sylweddoli bod gan y merched llawer i drafod mi wnaeth o alw fi ymlaen i gael golchi fy nghar o’u blaenau nhw. Dw i ddim yn meddwl wnaethon nhw sylweddoli. Fel maen nhw’n dweud yn Saesneg “It’s an ill wind ….” ynte! Hwyl i chi!
Diwrnod Da
Geirfa
Effeithio - to affect Corwynt - hurricane Anelu at - to aim for Cyflymder - speed Adlewyrchiad - reflection Gwisgo twll - to wear a hole Haen - a layer Gwarchod - to protect Pigau - thorns Hyder - confidence Cyfaddef - to confess
Ansicrwydd - uncertainty Gorchuddio - to cover Llwch - dust Tywod - sand Aros fy nhro - to wait my turn Yn amyneddgar - patiently Canlyniad - the result Yn y cyfamser - in the meantime Y golchwr - the cleaner Trafod - to discuss
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl Gwrandewch
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod da ac mae beth ddigwyddodd heddiw yn mynd i effeithio yn fawr am y pleser fydda i’n cael o hyn ymlaen pan dw i allan yn seiclo. A’r rheswm, wel ges i bynctiwr, yr un cyntaf ar ôl seiclo 1,600 o filltiroedd ar fy meic newydd. Nid yn unig hynny, yr un cyntaf ers tua 10 mlynedd. A pham mae hynny yn mynd i newid pethau o hyn ymlaen? Cyn i mi ateb y cwestiwn, gwell i mi ddechrau o’r dechrau. Diwrnod ar ôl gorwynt Ophelia yw hi ac roedd y bore wedi dechrau yn dawel, roedd hi’n sych felly mi wnes i benderfynu mynd allan ar y beic. Felly i lawr y ffordd i Blackpill ac anelu at Mwmbwls, roedd yr awel yn ysgafn ac yn chwythu o’r tu ôl a hawdd iawn oedd cael dipyn o gyflymder. Doedd ‘na ddim tonnau ar y môr ac roedd hynny yn golygu bod y dŵr yn setlo ar y tywod ac yn creu adlewyrchiad o’r awyr. Fel dw i wedi dweud o’r blaen mae pob diwrnod yn wahanol. Troi yn ôl tu draw i Gaffi Verdi’s ac roedd rhaid mynd i lawr gêr i gadw fy nghyflymder. Fawr neb o gwmpas, pleser pur. Cyrraedd Black Pill unwaith eto ac anelu at y marina ond pan wnes i groesi’r bont sylweddolais doedd pethau ddim yn iawn efo’r teiar ar yr olwyn cefn - pynctiwr!. O leiaf roedd y peth wedi digwydd yn y lle iawn achos dim ond milltir i ffwrdd o’r tŷ oeddwn i. Wrth gyrraedd adref ac edrych ar y teiar welais i bishyn bach o grit wedi mynd yn ddwfn i mewn ac yn amlwg wedi gwisgo twll yn y tiwb. Yn sydyn roeddwn i’n sylweddoli bod hyn yn gallu ddigwydd unrhyw amser a bydd hynny yn effeithio ar y pleser bydda i’n cael o hyn ymlaen. A finnau wedi penderfynnu ar siwrne hamddenol yn Nyffryn Nanlle yr wythnos nesaf! Roeddwn i wedi cael blynyddoedd o seiclo ar yr hen feic heb drafferth o gwbl a’r rheswm am hynny oedd roeddwn i’n defnyddio teiars efo haen o Kevlar i warchod y tiwb rhag pigau a darnau o grit. Felly blynyddoedd heb broblem a bynctiwr ar ol chwe mis - doedd hi ddim yn anodd dod o hyd i’r ateb. Ffwrdd a fi i Tredz yn Llansamlet (fel dw i’n gorfod dweud - mae ‘na lefydd eraill, ond dyma’r lle dw i’n hapus i ffafrio) ac yn disgwyl gorfod gadael y beic yna tra roedden nhw’n cael y teiars i mewn, ond mi wnaeth y mecanic rhoi’r beic ar y clamp yn syth a felly ffwrdd a fi i wneud dipyn o siopa. Hyn oll yn golygu o hyn ymlaen mi fydd gen i ffydd a hyder pan dw i allan yn seiclo ac mae rhaid i mi gyfaddef roedd yr ansicrwydd yn fy mhoeni fi o’r blaen. Mae yna ochr da i bob peth, wel bron, beth bynnag! Fel gwnes i ddweud ar ddechrau’r stori yma roedd hi’n ddiwrnod ar ôl gorwynt Ophelia ac roedd y car wedi cael ei gorchuddio gan lwch a thywod - o’r Sahara maen nhw’n dweud. Dydy llwch a thywod ddim yn gwneud lles i’ch car felly es i i’r lle golchi ceir, wel roedden nhw’n brysur yndoedden nhw gyda phawb yn yr un sefyllfa ac roedd rhaid i mi aros fy nhro. Fi oedd y trydydd yn y rhes ac yn disgwyl yn amyneddgar ond nid felly'r un cyntaf ac yn sydyn mi wnaeth hi bacio yn ôl er mwyn troi i adael y rhes. Yn anffodus doedd hi ddim wedi edrych tu ôl iddi a wnaeth hi daro'r ail gar a’r canlyniad oedd roedd dwy ddynes allan o’i cheir ac yn trafod yr holl beth. Yn y cyfamser roedd y golchwr wedi gorffen efo’r car cyntaf ac wrth sylweddoli bod gan y merched llawer i drafod mi wnaeth o alw fi ymlaen i gael golchi fy nghar o’u blaenau nhw. Dw i ddim yn meddwl wnaethon nhw sylweddoli. Fel maen nhw’n dweud yn Saesneg “It’s an ill wind ….” ynte! Hwyl i chi!
Diwrnod Da
Geirfa
Effeithio - to affect Corwynt - hurricane Anelu at - to aim for Cyflymder - speed Adlewyrchiad - reflection Gwisgo twll - to wear a hole Haen - a layer Gwarchod - to protect Pigau - thorns Hyder - confidence Cyfaddef - to confess Ansicrwydd - uncertainty Gorchuddio - to cover Llwch - dust Tywod - sand Aros fy nhro - to wait my turn Yn amyneddgar - patiently Canlyniad - the result Yn y cyfamser - in the meantime Y golchwr - the cleaner Trafod - to discuss
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen Gwrandewch