Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Mi oedd diwrnod arbennig yn carlamu tuag ataf fi. Doeddwn i ddim wedi cael y fath diwrnod o’r blaen ac yn siŵr na fydda i’n ei chael eto! Roedd rhaid gwneud rhywbeth i nodi’r diwrnod. Dw i’n dweud diwrnod ond mewn gwirionedd aeth y dathliadau ymlaen am ddau ddiwrnod a hanner. Pleser pur bob munud. Felly beth oedd yr achlysur, y diwrnod na ddaw yn ôl, byth bythoedd? Yr ateb yn syml yw - fy mhen-blwydd yn 73 oed. Mae ‘na sawl pen-blwydd wedi bod wrth reswm, 72 ohonyn nhw i fod yn gywir a gobeithio bydd sawl un arall! Yr un nesaf fydd y 74ain - mae’n hawdd cofio achos maen nhw i gyd yn dilyn trefn y rhifau a dw i’n siŵr bod chi wedi sylweddoli hynny erbyn hyn. A rŵan mae’r dirgelwch mawr allan mae'n rhaid i mi ddweud sut wnes i ei ddathlu. Mae llawer o ddewis y dyddiau yma, yn wir mae diwydiant wedi cael ei greu ar gyfer y peth - neidio bynji, parti pen-blwydd yng nghrombil y ddaear yn Dan yr Ogof, neidio allan o awyren, nofio efo siarcod. Od iawn roedd lawer o bobl wedi awgrymu'r fath bethau - tybed pam deudwch? Mi nes i feddwl amdanyn nhw i gyd ond, mae gen i ofn mai’r ateb yw - na dim diolch achos mae gen i ofn, wir mae gen i ofn o bob un ohonyn nhw ac ar ôl llwyddo i gadw draw o bethau peryglus er mwyn sicrhau cyrraedd yr oed hwn dw i ddim eisiau sbwylio pethau rŵan. ‘Snatching defeat out of the jaws of Victory’ chwedl y Sais. Tair blynedd yn ôl wnaethon ni ddathlu pen-blwydd geni Dylan Thomas yn gant oed a chael blwyddyn gyfan i ddarganfod a magu diddordeb yn ei waith. Welais i ‘Dan y Wennallt’ llawer gwaith yn Gymraeg ac yn Saesneg, welais ‘Extraordinary Little Cough’ yn cael ei berfformio yn yr awyr agored yn Rhosili a hefyd yn Theatr Dylan Thomas a ches i fy swyno gan y llyfr ‘Nadolig Plentyn yng Nghymru’. Dw i’n gefnogwr mawr ac yn hoff iawn o chwisgi Penderyn ac mi fydda i’n sicr o gael un botel fel anrheg, diolch byth. O, sori, dw i’n siŵr bod chi’n meddwl mod i’n dechrau crwydro rŵan, yn methu dal at y pwnc. ‘Wel’, dach chi’n dweud wrth eich hunain ‘mae o’n 73 rŵan tydi, does dim rhyfedd bod o’n dechrau colli ei marblis erbyn hyn! Creadur druan!’ Y peth ydi, chi’n gweld mae yna gysylltiad rhwng Browns Hotel yn Nhalacharn a Distyllfa Penderyn. Roedd Dylan yn mynychu Browns bob bore, yn darllen ei bapur, gwneud y croesair a chael sgwrs efo’i Dad oedd yn byw dros y ffordd yn Y Pelican . Mae’r ddau fusnes wedi dod at ei gilydd i greu atyniad arbennig ‘Liquor and Literature Break’. Dwy noson gwely a brecwast, cyfle i flasu llawer gwahanol fath o’r chwisgi, Brecon Gin, y Fodca a’r liqueur hufennog, Merlyn a chael ein tywys o gwmpas y dref gan ddyn oedd yn ‘gwybod ei stwff’. Roedd yr holl beth yn swnio’n ardderchog i mi ac ar ôl gwneud yn siŵr roedd pawb ar gael mi wnes i fwcio ein lle. A dyna sut wnaeth Anne a finnau, Dave a Joan droi i fyny yn y gwesty ar brynhawn y dydd Mawrth a chael agoriadau i’n stafelloedd, ‘Fern Hill’ oedd enw’n ystafell ni a derbyniol dros ben hefyd. Daeth hanner awr wedi chwech a dyna ni yn cael ein tywys gan John Tregenna i ystafell fawr yng nghefn y gwesty, eisteddom o gwmpas y bwrdd hir, wel un pen y bwrdd hynny yw, Jwg o ddŵr o’n blaenau ni - mae'n mynd i fod yn well ‘na hyn gobeithio. Ac mi oedd wrth gwrs. Wnaeth John esbonio am y ddwy radd o wisgi mae’r distyllfa yn cynhyrchu, yr Aur a’r Ddraig. Er roeddwn yn hen gyfarwydd â’r gwahanol fathau ar gael doeddwn i ddim wedi sylweddoli eu bod nhw yn syrthio i ddau grŵp. Mae grŵp y Ddraig yn cynnwys Legend, Myth a Chelt ac o gryfder 41% tra bod yr Aur yn cynnwys y Madeira, Portwood, Sherrywood a Peated ac yn gryfder o 46%. Gallech weld y gwahaniaeth yn syth ar silffoedd y siop - mae’r Ddraig efo llun o ddraig ar y bocs tra bod y bocs sy’n cynnwys yr Aur yn dangos y botel efo streipen fel mellten aur ar y canol. Wna i ddim eich diflasu chi gyda thrio disgrifio'r gwahanol blas ar bob un achos y peth gorau os oes gennych chi ddiddordeb yw bwcio brêc blasu i chi’ch hunain. Does dim rhaid i mi ddweud fy mod i wedi cysgu yn arbennig o dda ar ôl y profiad.
Dathlu Diwrnod Arbennig
Geirfa
Carlamu tuag ataf - galloping towards me I nodi’r diwrnod - to mark the day (occasion) Achlysur - occasion Byth bythoedd - ever again Dirgelwch mawr - the big secret Diwydiant - industry Crombil y ddaear - deep underground Chwedl y Sais - as the English would say Colli ei marblis - losing his marbles Creadur druan - poor creature Talacharn - Laugharne Distyllfa - distillery
Mynychu - to frequent Croesair - crossword Atyniad arbennig - special attraction Cael ein tywys - we were led Agoriadau - keys Derbyniol dros ben - very acceptable Esbonio - to explain Dwy radd - two grades Cynhyrchu - to produce Hen gyfarwydd - long been familiar with Gwahanol fathau - the different sorts Diflasu - to bore but not as in boring a hole!
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl Gwrandewch
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Mi oedd diwrnod arbennig yn carlamu tuag ataf fi. Doeddwn i ddim wedi cael y fath diwrnod o’r blaen ac yn siŵr na fydda i’n ei chael eto! Roedd rhaid gwneud rhywbeth i nodi’r diwrnod. Dw i’n dweud diwrnod ond mewn gwirionedd aeth y dathliadau ymlaen am ddau ddiwrnod a hanner. Pleser pur bob munud. Felly beth oedd yr achlysur, y diwrnod na ddaw yn ôl, byth bythoedd? Yr ateb yn syml yw - fy mhen-blwydd yn 73 oed. Mae ‘na sawl pen-blwydd wedi bod wrth reswm, 72 ohonyn nhw i fod yn gywir a gobeithio bydd sawl un arall! Yr un nesaf fydd y 74ain - mae’n hawdd cofio achos maen nhw i gyd yn dilyn trefn y rhifau a dw i’n siŵr bod chi wedi sylweddoli hynny erbyn hyn. A rŵan mae’r dirgelwch mawr allan mae'n rhaid i mi ddweud sut wnes i ei ddathlu. Mae llawer o ddewis y dyddiau yma, yn wir mae diwydiant wedi cael ei greu ar gyfer y peth - neidio bynji, parti pen-blwydd yng nghrombil y ddaear yn Dan yr Ogof, neidio allan o awyren, nofio efo siarcod. Od iawn roedd lawer o bobl wedi awgrymu'r fath bethau - tybed pam deudwch? Mi nes i feddwl amdanyn nhw i gyd ond, mae gen i ofn mai’r ateb yw - na dim diolch achos mae gen i ofn, wir mae gen i ofn o bob un ohonyn nhw ac ar ôl llwyddo i gadw draw o bethau peryglus er mwyn sicrhau cyrraedd yr oed hwn dw i ddim eisiau sbwylio pethau rŵan. ‘Snatching defeat out of the jaws of Victory’ chwedl y Sais. Tair blynedd yn ôl wnaethon ni ddathlu pen-blwydd geni Dylan Thomas yn gant oed a chael blwyddyn gyfan i ddarganfod a magu diddordeb yn ei waith. Welais i ‘Dan y Wennallt’ llawer gwaith yn Gymraeg ac yn Saesneg, welais ‘Extraordinary Little Cough’ yn cael ei berfformio yn yr awyr agored yn Rhosili a hefyd yn Theatr Dylan Thomas a ches i fy swyno gan y llyfr ‘Nadolig Plentyn yng Nghymru’. Dw i’n gefnogwr mawr ac yn hoff iawn o chwisgi Penderyn ac mi fydda i’n sicr o gael un botel fel anrheg, diolch byth. O, sori, dw i’n siŵr bod chi’n meddwl mod i’n dechrau crwydro rŵan, yn methu dal at y pwnc. ‘Wel’, dach chi’n dweud wrth eich hunain ‘mae o’n 73 rŵan tydi, does dim rhyfedd bod o’n dechrau colli ei marblis erbyn hyn! Creadur druan!’ Y peth ydi, chi’n gweld mae yna gysylltiad rhwng Browns Hotel yn Nhalacharn a Distyllfa Penderyn. Roedd Dylan yn mynychu Browns bob bore, yn darllen ei bapur, gwneud y croesair a chael sgwrs efo’i Dad oedd yn byw dros y ffordd yn Y Pelican . Mae’r ddau fusnes wedi dod at ei gilydd i greu atyniad arbennig ‘Liquor and Literature Break’. Dwy noson gwely a brecwast, cyfle i flasu llawer gwahanol fath o’r chwisgi, Brecon Gin, y Fodca a’r liqueur hufennog, Merlyn a chael ein tywys o gwmpas y dref gan ddyn oedd yn ‘gwybod ei stwff’. Roedd yr holl beth yn swnio’n ardderchog i mi ac ar ôl gwneud yn siŵr roedd pawb ar gael mi wnes i fwcio ein lle. A dyna sut wnaeth Anne a finnau, Dave a Joan droi i fyny yn y gwesty ar brynhawn y dydd Mawrth a chael agoriadau i’n stafelloedd, ‘Fern Hill’ oedd enw’n ystafell ni a derbyniol dros ben hefyd. Daeth hanner awr wedi chwech a dyna ni yn cael ein tywys gan John Tregenna i ystafell fawr yng nghefn y gwesty, eisteddom o gwmpas y bwrdd hir, wel un pen y bwrdd hynny yw, Jwg o ddŵr o’n blaenau ni - mae'n mynd i fod yn well ‘na hyn gobeithio. Ac mi oedd wrth gwrs. Wnaeth John esbonio am y ddwy radd o wisgi mae’r distyllfa yn cynhyrchu, yr Aur a’r Ddraig. Er roeddwn yn hen gyfarwydd â’r gwahanol fathau ar gael doeddwn i ddim wedi sylweddoli eu bod nhw yn syrthio i ddau grŵp. Mae grŵp y Ddraig yn cynnwys Legend, Myth a Chelt ac o gryfder 41% tra bod yr Aur yn cynnwys y Madeira, Portwood, Sherrywood a Peated ac yn gryfder o 46%. Gallech weld y gwahaniaeth yn syth ar silffoedd y siop - mae’r Ddraig efo llun o ddraig ar y bocs tra bod y bocs sy’n cynnwys yr Aur yn dangos y botel efo streipen fel mellten aur ar y canol. Wna i ddim eich diflasu chi gyda thrio disgrifio'r gwahanol blas ar bob un achos y peth gorau os oes gennych chi ddiddordeb yw bwcio brêc blasu i chi’ch hunain. Does dim rhaid i mi ddweud fy mod i wedi cysgu yn arbennig o dda ar ôl y profiad.
Dathlu Diwrnod Arbennig
Geirfa
Carlamu tuag ataf - galloping towards me I nodi’r diwrnod - to mark the day (occasion) Achlysur - occasion Byth bythoedd - ever again Dirgelwch mawr - the big secret Diwydiant - industry Crombil y ddaear - deep underground Chwedl y Sais - as the English would say Colli ei marblis - losing his marbles Creadur druan - poor creature Talacharn - Laugharne Distyllfa - distillery Mynychu - to frequent Croesair - crossword Atyniad arbennig - special attraction Cael ein tywys - we were led Agoriadau - keys Derbyniol dros ben - very acceptable Esbonio - to explain Dwy radd - two grades Cynhyrchu - to produce Hen gyfarwydd - long been familiar with Gwahanol fathau - the different sorts Diflasu - to bore but not as in boring a hole!
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen Gwrandewch