Gydangilydd.cymru
Codi’n Fore Neithiwr mi wnaeth Mair wneud cais am i fi fynd â hi i weld yr haul yn codi, roeddwn i’n falch i gytuno. Yn y dyddiau cyn y dechnoleg newydd roeddwn i’n aml yn mynd at lan y môr i groesawu’r haul, weithiau’n gweld gwyrthiau natur, weithiau ddim. Ond beth bynnag, braf yw fod allan yn ffresni’r bore, ffordd arbennig o ddechrau’r diwrnod - nid bod pawb yn cytuno wrth gwrs. Y peth nesaf bydda i’n gwneud bydd prynu’r papur a dychwelyd adref i setlo lawr i baned o goffi a darllen. Yn anffodus mae’r papur ar gael ar y cyfrifiadur erbyn hyn a hawdd iawn yw mynd yn ddiog. Y bore yma roedd yr haul am godi am 6.08 felly roedd rhaid codi am 5.00 achos mae sioe ar gael cyn i’r haul ddod i’r golwg ac mae’n sioe gwerth ei weld. Doedd dim gwynt a’r awyr yn hollol glir ond doedd y llanw ddim wedi cyrraedd y brig eto ac roedd y traeth o flaen Ystumllwynarth yn llawn pyllau a cherrig. Bydd yn gynfas ddefnyddiol i’r haul pan ddaw. Ond erbyn yr amser roedd y llanw wedi gorchuddio popeth ond, dyna ni, fel ‘na mae hi. Mae lliw yn dangos yn yr awyr yn bell cyn i’r haul godi ac mae’n werth eistedd ac astudio’r lliw yn datblygu wedyn mynd yn ôl cyn datblygu unwaith eto. Dyna natur ar waith. Yn sydyn mae cornel yr haul yn dangos i’r dde o Bort Talbot, pwy a ŵyr beth oedd o’n gwneud yn y fan honno ond mae’n dechrau carlamu’n glir o’r tir. Mae stribyn o olau oren tenau ar y môr llonydd o’n blaenau ac yn anelu’n syth atom ni, stribyn sydd yn lledaenu trwy’r amser. Mae’n syndod pa mor gyflym mae’r haul yn symud. Mae’r stribyn oren yn cael ei gasglu gan y tonnau ac yn lledaenu yn fwy a mwy tan i’r don torri ac am eiliad bychan mae’r lliw yn gwasgaru a diflannu. Erbyn hyn mae ton arall yn casglu’r haul a’r un peth yn digwydd eto ac eto, ac eto. Eto dyma natur ar waith. Mae’r haul erbyn hyn wedi codi yn glir o’r tir a ffenestri’r adeiladau tu ôl i ni yn llond lliw aur. Bore Sul y Pasg yw hi a nifer o camperfans o’n cwmpas ni yn y maes parcio, pob un ohonyn nhw efo’r llenni ar gau a’r perchnogion yn cysgu’n braf. Does ganddyn nhw ddim syniad beth maen nhw’n colli, y gwyrth sydd ar ddigwydd tu draw i waliau tenau eu faniau. Ond pam fyswn i eisiau rannu hyn gyda phawb? Mae llonyddwch a thawelwch y bore yn rhan bwysig o’r profiad. Cadw’n dawel yw’r peth gorau. Mae’r haul yn atgyfodi pob bore ond ar fore Sul y Pasg mae’n ein hatgoffa o atgyfodiad arall tydi! Hwyl fawr Geirfa Gwneud cais - to make a request Ffresni’r bore - the freshness of the morning Ystumllwynarth - Oystermouth Cyrraedd y brig - to reach its height Cynfas - canvas Pan ddaw - when it comes Gorchuddio - to cover Pwy a ŵyr? - who knows? Lledaenu - to widen Gwasgaru - to scatter Llenni ar gau - curtains closed Atgyfodi - to rise again
Codi’n Fore Neithiwr mi wnaeth Mair wneud cais am i fi fynd â hi i weld yr haul yn codi, roeddwn i’n falch i gytuno. Yn y dyddiau cyn y dechnoleg newydd roeddwn i’n aml yn mynd at lan y môr i groesawu’r haul, weithiau’n gweld gwyrthiau natur, weithiau ddim. Ond beth bynnag, braf yw fod allan yn ffresni’r bore, ffordd arbennig o ddechrau’r diwrnod - nid bod pawb yn cytuno wrth gwrs. Y peth nesaf bydda i’n gwneud bydd prynu’r papur a dychwelyd adref i setlo lawr i baned o goffi a darllen. Yn anffodus mae’r papur ar gael ar y cyfrifiadur erbyn hyn a hawdd iawn yw mynd yn ddiog. Y bore yma roedd yr haul am godi am 6.08 felly roedd rhaid codi am 5.00 achos mae sioe ar gael cyn i’r haul ddod i’r golwg ac mae’n sioe gwerth ei weld. Doedd dim gwynt a’r awyr yn hollol glir ond doedd y llanw ddim wedi cyrraedd y brig eto ac roedd y traeth o flaen Ystumllwynarth yn llawn pyllau a cherrig. Bydd yn gynfas ddefnyddiol i’r haul pan ddaw. Ond erbyn yr amser roedd y llanw wedi gorchuddio popeth ond, dyna ni, fel ‘na mae hi. Mae lliw yn dangos yn yr awyr yn bell cyn i’r haul godi ac mae’n werth eistedd ac astudio’r lliw yn datblygu wedyn mynd yn ôl cyn datblygu unwaith eto. Dyna natur ar waith. Yn sydyn mae cornel yr haul yn dangos i’r dde o Bort Talbot, pwy a ŵyr beth oedd o’n gwneud yn y fan honno ond mae’n dechrau carlamu’n glir o’r tir. Mae stribyn o olau oren tenau ar y môr llonydd o’n blaenau ac yn anelu’n syth atom ni, stribyn sydd yn lledaenu trwy’r amser. Mae’n syndod pa mor gyflym mae’r haul yn symud. Mae’r stribyn oren yn cael ei gasglu gan y tonnau ac yn lledaenu yn fwy a mwy tan i’r don torri ac am eiliad bychan mae’r lliw yn gwasgaru a diflannu. Erbyn hyn mae ton arall yn casglu’r haul a’r un peth yn digwydd eto ac eto, ac eto. Eto dyma natur ar waith. Mae’r haul erbyn hyn wedi codi yn glir o’r tir a ffenestri’r adeiladau tu ôl i ni yn llond lliw aur. Bore Sul y Pasg yw hi a nifer o camperfans o’n cwmpas ni yn y maes parcio, pob un ohonyn nhw efo’r llenni ar gau a’r perchnogion yn cysgu’n braf. Does ganddyn nhw ddim syniad beth maen nhw’n colli, y gwyrth sydd ar ddigwydd tu draw i waliau tenau eu faniau. Ond pam fyswn i eisiau rannu hyn gyda phawb? Mae llonyddwch a thawelwch y bore yn rhan bwysig o’r profiad. Cadw’n dawel yw’r peth gorau. Mae’r haul yn atgyfodi pob bore ond ar fore Sul y Pasg mae’n ein hatgoffa o atgyfodiad arall tydi! Hwyl fawr Geirfa Gwneud cais - to make a request Ffresni’r bore - the freshness of the morning Ystumllwynarth - Oystermouth Cyrraedd y brig - to reach its height Cynfas - canvas Pan ddaw - when it comes Gorchuddio - to cover Pwy a ŵyr? - who knows? Lledaenu - to widen Gwasgaru - to scatter Llenni ar gau - curtains closed Atgyfodi - to rise again
Gydangilydd.cymru