Gydangilydd.cymru
Breuddwyd Ychydig o nosweithiau yn ôl mi ges i freuddwyd od iawn. Efallai roedd mwy i’r freuddwyd na’r darn dw i’n cofio a’i fod wedi datblygu mewn ffordd resymol hyd at y darn dw i’n cofio. Dw i’n gobeithio beth bynnag achos os nad oedd, mae’n rhaid gofyn y cwestiwn - “O ble ddaeth y darlun yma?” Ac wrth ysgrifennu’r geiriau yna mae cwestiwn arall yn codi - a’i cyfres o ddarluniau yw breuddwydion? Digon o hyn – pa fath o ddarlun oedd y breuddwyd? Gweld cwningen yn yr ardd gefn nes i a phoeni braidd achos, fel y gwyddoch, mae gen i ugain o goed afalau ifanc yna. Y peth olaf dw i eisiau yw cwningen yn cnoi’r rhisgl a’i lladd nhw cyn i mi allu mwynhau ffrwyth fy llafur - yn llythrennol. Wrth fy ngweld gwnaeth y gwningen ddiflannu i lawr twll ddofn yn y lawnt. Edrychais i lawr y twnnel hir ac, yn annisgwyl iawn, doedd y twnnel ddim yn dywyll. Gwelais siambr enfawr, yr un maint a fy nghegin. Roedd y siambr yn olau clir, dim tywyllwch o gwbl! Roedd cwningod ym mhob man yn dawnsio o gwmpas, mwy a mwy ohonyn nhw trwy’r amser. Wel beth dach chi’n disgwyl efo cwningod ynte? Sut yn y byd oedd to'r siambr yn cadw i fyny Dyw a ŵyr. I ble oedd yr holl bridd wedi mynd? A oes ffatri cwningod o dan y lawnt? Oes yna gynllun iddyn nhw gymryd y byd drosodd? A yw’n byd ni yn dod i ben a chwningod bydd yn ein rheoli ni yn y dyfodol agos? Byddwch yn wyliadwrus! Ac os dach chi’n gweld olion cwningod yn eich gardd .... wel .... Byddwch yn ofnus! Canolbwyntio ar y geiriau cywir Dw wedi sylwi yn ddiweddar ar air sydd yn cael ei ddefnyddio mwy a mwy, gair hyll a gair diangen ei ddefnyddio achos mae gair llawer gwell yn ein geirfa ni. Dw’n i ddim os mai fi sydd yn dychmygu hyn ond mae'n cael ei glywed mwy a mwy'r dyddiau hyn ac mae’n biti garw. Mae ein hiaith yn hyfryd i’w glywed ac yn hyfryd i’w siarad ac un o’r rhesymau yw treigliadau ac i mi mae’r gair yn sefyll allan mewn brawddegau ac yn amharu ar redeg y frawddeg. Gair Saesneg yw hi ond mae’n gair ni yn llawer gwell, yn hollol glir ei ystyr. Ein gair ni yw ‘canolbwyntio’ ond am ryw reswm mae ‘ffocysio’ yn cael ei ddefnyddio yn ei le. Dydw i ddim eisiau i chi feddwl mod i’n gwisgo lifrau Heddlu’r Iaith ond mae ein hiaith yn un hardd ac mae angen i ni edrych ar ei hol hi. Felly sefwch yn gadarn a gwnewch yn siŵr nad ydyn ni’n gadael i’n hiaith dirywio. Pwyntiwch at y canol a chanolbwyntiwch!!
Geirfa Breuddwyd - dream Cyfres - series Cwningen - rabbit Rhisgl - bark (of a tree) Yn llythrennol - literally Annisgwyl - unusual Siambr - chamber Pridd - soil Gwiliadwrus - observant, wary Diangen - unnecessary Amharu ar - to spoil Llifrau - uniform Dirywio - to deteriorate
Gydangilydd.cymru
Breuddwyd Ychydig o nosweithiau yn ôl mi ges i freuddwyd od iawn. Efallai roedd mwy i’r freuddwyd na’r darn dw i’n cofio a’i fod wedi datblygu mewn ffordd resymol hyd at y darn dw i’n cofio. Dw i’n gobeithio beth bynnag achos os nad oedd, mae’n rhaid gofyn y cwestiwn - “O ble ddaeth y darlun yma?” Ac wrth ysgrifennu’r geiriau yna mae cwestiwn arall yn codi - a’i cyfres o ddarluniau yw breuddwydion? Digon o hyn – pa fath o ddarlun oedd y breuddwyd? Gweld cwningen yn yr ardd gefn nes i a phoeni braidd achos, fel y gwyddoch, mae gen i ugain o goed afalau ifanc yna. Y peth olaf dw i eisiau yw cwningen yn cnoi’r rhisgl a’i lladd nhw cyn i mi allu mwynhau ffrwyth fy llafur - yn llythrennol. Wrth fy ngweld gwnaeth y gwningen ddiflannu i lawr twll ddofn yn y lawnt. Edrychais i lawr y twnnel hir ac, yn annisgwyl iawn, doedd y twnnel ddim yn dywyll. Gwelais siambr enfawr, yr un maint a fy nghegin. Roedd y siambr yn olau clir, dim tywyllwch o gwbl! Roedd cwningod ym mhob man yn dawnsio o gwmpas, mwy a mwy ohonyn nhw trwy’r amser. Wel beth dach chi’n disgwyl efo cwningod ynte? Sut yn y byd oedd to'r siambr yn cadw i fyny Dyw a ŵyr. I ble oedd yr holl bridd wedi mynd? A oes ffatri cwningod o dan y lawnt? Oes yna gynllun iddyn nhw gymryd y byd drosodd? A yw’n byd ni yn dod i ben a chwningod bydd yn ein rheoli ni yn y dyfodol agos? Byddwch yn wyliadwrus! Ac os dach chi’n gweld olion cwningod yn eich gardd .... wel .... Byddwch yn ofnus! Canolbwyntio ar y geiriau cywir Dw wedi sylwi yn ddiweddar ar air sydd yn cael ei ddefnyddio mwy a mwy, gair hyll a gair diangen ei ddefnyddio achos mae gair llawer gwell yn ein geirfa ni. Dw’n i ddim os mai fi sydd yn dychmygu hyn ond mae'n cael ei glywed mwy a mwy'r dyddiau hyn ac mae’n biti garw. Mae ein hiaith yn hyfryd i’w glywed ac yn hyfryd i’w siarad ac un o’r rhesymau yw treigliadau ac i mi mae’r gair yn sefyll allan mewn brawddegau ac yn amharu ar redeg y frawddeg. Gair Saesneg yw hi ond mae’n gair ni yn llawer gwell, yn hollol glir ei ystyr. Ein gair ni yw ‘canolbwyntio’ ond am ryw reswm mae ‘ffocysio’ yn cael ei ddefnyddio yn ei le. Dydw i ddim eisiau i chi feddwl mod i’n gwisgo lifrau Heddlu’r Iaith ond mae ein hiaith yn un hardd ac mae angen i ni edrych ar ei hol hi. Felly sefwch yn gadarn a gwnewch yn siŵr nad ydyn ni’n gadael i’n hiaith dirywio. Pwyntiwch at y canol a chanolbwyntiwch!!
Geirfa Breuddwyd - dream Cyfres - series Cwningen - rabbit Rhisgl - bark (of a tree) Yn llythrennol - literally Annisgwyl - unusual Siambr - chamber Pridd - soil Gwiliadwrus - observant, wary Diangen - unnecessary Amharu ar - to spoil Llifrau - uniform Dirywio - to deteriorate