Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Bing-Bong go iawn! Rhai blynyddoedd yn ôl roeddwn i’n seiclo efo grŵp pob wythnos, yn cyfarfod am tua 10.00 yn dychwelyd tua 4.00 ac aros yn rywle i gael pryd o fwyd hanner ffordd. Erbyn diwedd y dydd mi fydda i wedi gwneud tua 50 - 60 o filltiroedd. Cyfartaledd o tua 10 milltir yr awr, dim llawer o broblem. Ond daeth y cyfnod pan o’n i’n cael hi’n anodd dal i fyny a phawb, hynny a salwch Mam achosodd i mi roi’r gorau i seiclo. Pob hyn a hyn roeddwn yn mynd allan ar y beic ar fy mhen fy hun ond doeddwn i ddim yn cael llawer o hwyl, trymder y beic siŵr o fod. Wel, yn ystod y Gwanwyn es i i’r siop beics a syrthio mewn cariad a beic du a gwyn, hanner y pwysau ac efo brêcs disg. Na wnes i benderfynu’n syth ond es yn ôl y diwrnod wedyn a’i phrynu. Erbyn hyn dw i wedi gwneud 1,400 milltir arni heb fynd am daith hir fel o’n i’n gobeithio, rhwng popeth mae’r haf wedi bod yn brysur dros ben. Beth bynnag, yn ôl at y dechrau. Pan dach chi’n prynu beic mae’r gyfraith yn dweud bod rhaid iddo gael cloch a dw i’n cytuno’n llwyr ond peth sâl iawn yw’r gloch sydd arno efo ‘ding’ pitw dros ben felly'r peth cyntaf wnes i oedd trosglwyddo’r gloch o’r hen feic i’r un newydd. Mae’r gloch yma yn gloch ‘Bing-Bong’ ac yn dibynnu ar y sefyllfa o’ch blaen allech chi ganu ‘Bing-Bong’ neu ‘Bing ------Bong’ neu hyd yn oed ‘Bing’ neu ‘Bong’. Da ynte! Os yw’r bore yn braf dw i’n hoffi cael reid ar y ffrynt yma yn Abertawe a hynny mor gynnar â phosib, mae pobl yn adnabod fi erbyn hyn a llawer ohonyn nhw yn gwenu, codi llaw neu jest dweud ‘Diolch’. Y bore yma es i ar fy nhaith arferol, sef i lawr i waelod y ffordd ac ymuno â’r llwybr yn ardal Blackpill, seiclo i Mwmblws wedyn yn ôl i bendraw marina Abertawe, yn ôl i Mwmblws ac adref, yn gyfleus iawn mae hynny dipyn dros ugain milltir. ‘Teidi’ fel bydden nhw’n dweud fan hyn. Heddiw pan wnes i gyrraedd St Helens mi wnes i sylweddoli eu bod nhw’n cynnal mini marathon felly roedd rhaid i mi wneud yn siŵr fy mod i’n dychwelyd cyn iddyn nhw ddechrau. Roeddwn i ar y ffordd yn ôl rŵan ac roedd rhaid i mi ddefnyddio’r llwybr o flaen y Caffi 360 ac wrth i mi nesáu dyma grŵp o ferched yn ei dillad rhedeg yn dod allan a llenwi’r llwybr, doeddwn i ddim eisiau eu dychryn felly mi wnes i roi ‘Bing--------Bong’ a ddaru nhw symud i un ochr ond wrth i mi fynd heibio wnaeth un ferch alw “I like your bell” “Thank you” medda fi. Wedyn wnes i ddechrau meddwl, dyma fi yn fy siorts yn dangos coesau cyhyrog ac ati a’r unig beth oedd ganddi hi i ddweud oedd “I like your bell!” Siomedig dros ben!
Geirfa - Bing-Bong go iawn
Cyfartaledd - average Cyfnod - period, time Trymder - weight Penderfynu - to decide Beth bynnag - anyway Cyfraith - the law Cytuno’n llwyr - absolutely agree peth sâl iawn - rather useless thing Pitw dros ben - very weak, ineffectual
Trosglwyddo - to transfer Dibynnu ar y sefyllfa - depending on the situation Adnabod - to recognise Pendraw - the far end Cyfleus - convenient Sylweddoli - to realise Cynnal - to hold Nesáu - to approach Siomedig dros ben - very disappointed
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl Gwrandewch
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Bing-Bong go iawn! Rhai blynyddoedd yn ôl roeddwn i’n seiclo efo grŵp pob wythnos, yn cyfarfod am tua 10.00 yn dychwelyd tua 4.00 ac aros yn rywle i gael pryd o fwyd hanner ffordd. Erbyn diwedd y dydd mi fydda i wedi gwneud tua 50 - 60 o filltiroedd. Cyfartaledd o tua 10 milltir yr awr, dim llawer o broblem. Ond daeth y cyfnod pan o’n i’n cael hi’n anodd dal i fyny a phawb, hynny a salwch Mam achosodd i mi roi’r gorau i seiclo. Pob hyn a hyn roeddwn yn mynd allan ar y beic ar fy mhen fy hun ond doeddwn i ddim yn cael llawer o hwyl, trymder y beic siŵr o fod. Wel, yn ystod y Gwanwyn es i i’r siop beics a syrthio mewn cariad a beic du a gwyn, hanner y pwysau ac efo brêcs disg. Na wnes i benderfynu’n syth ond es yn ôl y diwrnod wedyn a’i phrynu. Erbyn hyn dw i wedi gwneud 1,400 milltir arni heb fynd am daith hir fel o’n i’n gobeithio, rhwng popeth mae’r haf wedi bod yn brysur dros ben. Beth bynnag, yn ôl at y dechrau. Pan dach chi’n prynu beic mae’r gyfraith yn dweud bod rhaid iddo gael cloch a dw i’n cytuno’n llwyr ond peth sâl iawn yw’r gloch sydd arno efo ‘ding’ pitw dros ben felly'r peth cyntaf wnes i oedd trosglwyddo’r gloch o’r hen feic i’r un newydd. Mae’r gloch yma yn gloch ‘Bing-Bong’ ac yn dibynnu ar y sefyllfa o’ch blaen allech chi ganu ‘Bing- Bong’ neu ‘Bing ------Bong’ neu hyd yn oed ‘Bing’ neu ‘Bong’. Da ynte! Os yw’r bore yn braf dw i’n hoffi cael reid ar y ffrynt yma yn Abertawe a hynny mor gynnar â phosib, mae pobl yn adnabod fi erbyn hyn a llawer ohonyn nhw yn gwenu, codi llaw neu jest dweud ‘Diolch’. Y bore yma es i ar fy nhaith arferol, sef i lawr i waelod y ffordd ac ymuno â’r llwybr yn ardal Blackpill, seiclo i Mwmblws wedyn yn ôl i bendraw marina Abertawe, yn ôl i Mwmblws ac adref, yn gyfleus iawn mae hynny dipyn dros ugain milltir. ‘Teidi’ fel bydden nhw’n dweud fan hyn. Heddiw pan wnes i gyrraedd St Helens mi wnes i sylweddoli eu bod nhw’n cynnal mini marathon felly roedd rhaid i mi wneud yn siŵr fy mod i’n dychwelyd cyn iddyn nhw ddechrau. Roeddwn i ar y ffordd yn ôl rŵan ac roedd rhaid i mi ddefnyddio’r llwybr o flaen y Caffi 360 ac wrth i mi nesáu dyma grŵp o ferched yn ei dillad rhedeg yn dod allan a llenwi’r llwybr, doeddwn i ddim eisiau eu dychryn felly mi wnes i roi ‘Bing--------Bong’ a ddaru nhw symud i un ochr ond wrth i mi fynd heibio wnaeth un ferch alw “I like your bell” “Thank you” medda fi. Wedyn wnes i ddechrau meddwl, dyma fi yn fy siorts yn dangos coesau cyhyrog ac ati a’r unig beth oedd ganddi hi i ddweud oedd “I like your bell!” Siomedig dros ben!
Geirfa - Bing-Bong go iawn
Cyfartaledd - average Cyfnod - period, time Trymder - weight Penderfynu - to decide Beth bynnag - anyway Cyfraith - the law Cytuno’n llwyr - absolutely agree peth sâl iawn - rather useless thing Pitw dros ben - very weak, ineffectual Trosglwyddo - to transfer Dibynnu ar y sefyllfa - depending on the situation Adnabod - to recognise Pendraw - the far end Cyfleus - convenient Sylweddoli - to realise Cynnal - to hold Nesáu - to approach Siomedig dros ben - very disappointed
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen Gwrandewch