Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Mae 'na lawer o sôn y dyddiau yma am gamerâu cyflymder a llawer o bobl wedi cael ei dal. Y rhan fwyaf ohonyn nhw ddim wedi bod yn gyrru’n wyllt dros y terfyn cyflymder ond trosedd yw trosedd ac mae'r gosb yn llym. Mewn ychydig o flynyddoedd ni fydd llawer o geir ar y ffordd o gwbl, heb ein trwydded mi fydd pawb yn reidio beics, mi fyddan ni’n gwneud ein rhan i achub y byd rhag y nwyon ty-gwydr. Hefyd mi fydd pawb yn ofnadwy o ffit. Beth bynnag, digon o adael i fy nychymyg rhedeg i ffwrdd ac yn ôl at y pwynt. Mae 'na amgylchiadau lle mae'n anodd iawn i ganolbwyntio ar y spîdomityr a hefyd ar y lôn o'ch blaen a'r canlyniad yw bod rhai bobl yn cael ei dal lle nad oedd bwriad i or-yrru o gwbl. Clywais i'r stori yma ychydig o ddyddiau yn ôl:- Roedd dau ynad wedi cael eu dal yn or-yrru a gan eu bod nhw eisiau cadw y peth yn dawel mi wnaethon nhw benderfynu clywed yr achosion yn breifat. Felly safodd yr un ynad o flaen y llall. "Dach chi wedi cael eich dal yn or-yrru." Meddai'r ynad ar y fainc. "Ydw, mae'n ddrwg gen i syr," meddai'r llall efo'i ben i lawr mewn cywilydd. "Iawn, wel peidiwch â gwneud o eto. Diryw o £60 a thri phwynt ar eich trwydded" "Diolch yn fawr syr." Dyma nhw rwan yn newid lle a'r un sgwrs yn mynd ymlaen eto. "Dach chi wedi cael eich dal yn or-yrru." Meddai'r ynad ar y fainc. "Ydw, mae'n ddrwg gen i syr," meddai'r llall efo'i ben i lawr mewn cywilydd. "Iawn, wel peidiwch â gwneud o eto. Diryw o £100 a chwe phwynt ar eich trwydded" "Howld on," meddai'r llall, "tydi hyn ddim yn deg. Dim ond £60 a 3 phwynt nes i roi i chi!" "Wel ia, dwi i'n gwybod ond mae 'na ormod o hyn yn mynd ymlaen y dyddiau yma - dyma'r ail achos o'r fath y bore 'ma!"
Arafwch!
Geirfa
Camerâu cyflymder - speed cameras Gyrry’n wyllt - driving wildly Terfyn cyflymder - speed limit Trosedd - offence Cosb yn llym - punishment is strict Trwydded - licence Nwyon ty-gwydr - greenhouse gasses Dychymyg - imagination
Amgylchiadau - circumstances Canolbwyntio - to concentrate, focus Canlyniad - result Ynad - magistrate Clywed yr achos - to hear the case Y fainc - the bench Cywilydd - shame Diryw - fine (as in penalty)
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl Gwrandewch
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Mae 'na lawer o sôn y dyddiau yma am gamerâu cyflymder a llawer o bobl wedi cael ei dal. Y rhan fwyaf ohonyn nhw ddim wedi bod yn gyrru’n wyllt dros y terfyn cyflymder ond trosedd yw trosedd ac mae'r gosb yn llym. Mewn ychydig o flynyddoedd ni fydd llawer o geir ar y ffordd o gwbl, heb ein trwydded mi fydd pawb yn reidio beics, mi fyddan ni’n gwneud ein rhan i achub y byd rhag y nwyon ty-gwydr. Hefyd mi fydd pawb yn ofnadwy o ffit. Beth bynnag, digon o adael i fy nychymyg rhedeg i ffwrdd ac yn ôl at y pwynt. Mae 'na amgylchiadau lle mae'n anodd iawn i ganolbwyntio ar y spîdomityr a hefyd ar y lôn o'ch blaen a'r canlyniad yw bod rhai bobl yn cael ei dal lle nad oedd bwriad i or-yrru o gwbl. Clywais i'r stori yma ychydig o ddyddiau yn ôl:- Roedd dau ynad wedi cael eu dal yn or-yrru a gan eu bod nhw eisiau cadw y peth yn dawel mi wnaethon nhw benderfynu clywed yr achosion yn breifat. Felly safodd yr un ynad o flaen y llall. "Dach chi wedi cael eich dal yn or-yrru." Meddai'r ynad ar y fainc. "Ydw, mae'n ddrwg gen i syr," meddai'r llall efo'i ben i lawr mewn cywilydd. "Iawn, wel peidiwch â gwneud o eto. Diryw o £60 a thri phwynt ar eich trwydded" "Diolch yn fawr syr." Dyma nhw rwan yn newid lle a'r un sgwrs yn mynd ymlaen eto. "Dach chi wedi cael eich dal yn or-yrru." Meddai'r ynad ar y fainc. "Ydw, mae'n ddrwg gen i syr," meddai'r llall efo'i ben i lawr mewn cywilydd. "Iawn, wel peidiwch â gwneud o eto. Diryw o £100 a chwe phwynt ar eich trwydded" "Howld on," meddai'r llall, "tydi hyn ddim yn deg. Dim ond £60 a 3 phwynt nes i roi i chi!" "Wel ia, dwi i'n gwybod ond mae 'na ormod o hyn yn mynd ymlaen y dyddiau yma - dyma'r ail achos o'r fath y bore 'ma!"
Arafwch!
Geirfa
Camerâu cyflymder - speed cameras Gyrry’n wyllt - driving wildly Terfyn cyflymder - speed limit Trosedd - offence Cosb yn llym - punishment is strict Trwydded - licence Nwyon ty-gwydr - greenhouse gasses Dychymyg - imagination Amgylchiadau - circumstances Canolbwyntio - to concentrate, focus Canlyniad - result Ynad - magistrate Clywed yr achos - to hear the case Y fainc - the bench Cywilydd - shame Diryw - fine (as in penalty)
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen Gwrandewch