Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau Yn ôl Ymlaen
Ci ar Dennyn Roeddwn i wedi mynd i fyny i’r gogledd i grwydro ac i seiclo (ia, y beic unwaith eto!), roeddwn i wedi clywed bod twnnel wedi cael ei ail agor ar yr hen reilffordd mwyn rhwng Porth Penrhyn a Dyffryn Ogwen felly roedd yn bosib seiclo'r holl ffordd o’r Afon Menai i Lyn Ogwen heb fynd ar y ffordd. Mae mwy a mwy o lwybrau di-draffig y dyddiau yma ac mae rhaid i mi ei brofi nhw. Felly dyma fi yn cyrraedd y stâd ddiwydiannol ym Mhorth Penrhyn, parcio’r fan a newid i fy nillad seiclo. Cyn i mi ddechrau dw i’n cymryd amser i edrych ar yr harbwr yma ac yn trio dychmygu sut oedd pethau’n edrych pan oedd chwarel y Penrhyn ar ei anterth, y lle yn llawn o longau yn llwytho llechi i’w clwydo i bob cornel o’r byd. Llawer o waith i bobl Bethesda a’r cylch ond y cyfoeth i gyd yn mynd i boced Arglwydd Penrhyn. Amser mynd ac roedd y llwybr yn eithaf tawel a’r tywydd yn ddelfrydol, nid yn rhy boeth ac yn sych. Gan mai ffordd yr hen reilffordd mae’r llwybr yn dilyn mae’r dringo’n raddol ac mi nes i setlo i lawr i fwynhau’r olygfa ar y ddwy ochr, o’n i’n mynd trwy goed ac roedd afon yn llifo’n hamddenol wrth fy ochr, dim straen o gwbl. Doedd gen i ddim llawer o syniad o’r union le o’n i a braf oedd hi i weld rhan wahanol o’r ardal - yr un syniad dach chi’n cael pan dach chi’n cerdded ar ochr camlas Ar ôl tua hanner awr mi nes i gyrraedd y twnnel ond doedd o ddim ar agor eto ac roedd rhaid i mi ddod oddi ar y llwybr a seiclo ar y ffordd - dim gymaint o hwyl o bell ffordd ac yn fuan iawn nes i droi yn ôl. Dw i wedi cyrraedd yr oed lle dw i bellach ddim angen pwysau ac, wedi’r cwbl, bydd siawns i’w wneud o eto unwaith maen nhw wedi gorffen y twnnel. Roedd y ffordd yn ôl yn hawdd ac yn hamddenol ac roedd llawer o lefydd lle doedd dim angen defnyddio’r pedalau, braf iawn! Roeddwn i bron wedi cyrraedd yn ôl ac yn gwneud tua 20 milltir yr awr pan nes i gyrraedd y bont a gweld cwpl yn sefyll yn dynn i’r ochr yng ngheg y bont. Fel arfer mi fyswn i’n canu fy nghloch ond roedd y rhain yn edrych yn brysur iawn ac yn mwynhau cwmni ei hunan, os dach chi’n gwybod beth dw i’n meddwl, felly mynd heibio’n dawel oedd y peth gorau. Pan dach chi’n mynd o’r golau i’r tywyllwch mae’n cymryd amser i’ch llygaid addasu ac wrth i mi fynd heibio nhw wnaeth rhywbeth taro fy meic ac roedd sŵn fel brrrrp- bang, wnaeth y ferch sgrechian. Stopiais ac edrych yn ôl, roedd y ddau yn gofalu am eu ci bach a oedd yn amlwg wedi cael sioc ond pan nes i droi i fynd atyn nhw wnaeth y dyn alw “It’s allright, it’s all our fault.” ac yn amlwg doedden nhw ddim eisiau i mi ymyrryd ac es i ymlaen, roedd yn dipyn o sioc i mi hefyd ac wrth i mi fynd ymlaen nes i ddechrau rhoi pethau at ei gilydd. Roedd y ci ar dennyn, un o rain sydd yn ymestyn, ac roedd y ci wedi penderfynu gan fod y cwpl yn brysur yn mwynhau eu hunain doedd hi ddim yn cael sylw rhagor ac felly wedi mynd i’r ochr arall i chwilio am rywbeth mwy diddorol, felly roedd y tennyn dros y ffordd. Wrth i mi fynd ymlaen wnaeth y tennyn cael ei daro gan y beic ac yn lwcus iawn wnaeth yr handlen gael ei dynnu allan o law'r ddynes a dyna beth oedd y bang ar ôl y ‘brrrrp’. Dw i’n dweud lwcus achos tasa hi ddim wedi gollwng yr handlen bydd y ci wedi cael ei gipio trwy’r awyr ac wedi taro’r beic a dydw i ddim eisiau dychmygu beth fydd wedi digwydd iddi hi wedyn. Geirfa - Ci ar Dennyn
Reilffordd Mwyn - Mineral railway Stad Diwydiannol - industrial estate Dychmygu - to imagine Chwarel - quarry Ar ei anterth - at its peak Llwytho llechi - loading slates Cyfoeth - wealth Delfrydol - ideal Dringo’n raddol - climbing gently Llifo - to flow
Hamddenol - leisurely Camlas - canal O bell ffordd - by a long way Addasu - to adapt Taro - to hit Sgrechian - to scream Ymyrryd - to interfere Ymestyn - to stretch Penderfynu - to decide
Ymlaen Yn ôl Gwrandewch
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Ci ar Dennyn Roeddwn i wedi mynd i fyny i’r gogledd i grwydro ac i seiclo (ia, y beic unwaith eto!), roeddwn i wedi clywed bod twnnel wedi cael ei ail agor ar yr hen reilffordd mwyn rhwng Porth Penrhyn a Dyffryn Ogwen felly roedd yn bosib seiclo'r holl ffordd o’r Afon Menai i Lyn Ogwen heb fynd ar y ffordd. Mae mwy a mwy o lwybrau di-draffig y dyddiau yma ac mae rhaid i mi ei brofi nhw. Felly dyma fi yn cyrraedd y stâd ddiwydiannol ym Mhorth Penrhyn, parcio’r fan a newid i fy nillad seiclo. Cyn i mi ddechrau dw i’n cymryd amser i edrych ar yr harbwr yma ac yn trio dychmygu sut oedd pethau’n edrych pan oedd chwarel y Penrhyn ar ei anterth, y lle yn llawn o longau yn llwytho llechi i’w clwydo i bob cornel o’r byd. Llawer o waith i bobl Bethesda a’r cylch ond y cyfoeth i gyd yn mynd i boced Arglwydd Penrhyn. Amser mynd ac roedd y llwybr yn eithaf tawel a’r tywydd yn ddelfrydol, nid yn rhy boeth ac yn sych. Gan mai ffordd yr hen reilffordd mae’r llwybr yn dilyn mae’r dringo’n raddol ac mi nes i setlo i lawr i fwynhau’r olygfa ar y ddwy ochr, o’n i’n mynd trwy goed ac roedd afon yn llifo’n hamddenol wrth fy ochr, dim straen o gwbl. Doedd gen i ddim llawer o syniad o’r union le o’n i a braf oedd hi i weld rhan wahanol o’r ardal - yr un syniad dach chi’n cael pan dach chi’n cerdded ar ochr camlas Ar ôl tua hanner awr mi nes i gyrraedd y twnnel ond doedd o ddim ar agor eto ac roedd rhaid i mi ddod oddi ar y llwybr a seiclo ar y ffordd - dim gymaint o hwyl o bell ffordd ac yn fuan iawn nes i droi yn ôl. Dw i wedi cyrraedd yr oed lle dw i bellach ddim angen pwysau ac, wedi’r cwbl, bydd siawns i’w wneud o eto unwaith maen nhw wedi gorffen y twnnel. Roedd y ffordd yn ôl yn hawdd ac yn hamddenol ac roedd llawer o lefydd lle doedd dim angen defnyddio’r pedalau, braf iawn! Roeddwn i bron wedi cyrraedd yn ôl ac yn gwneud tua 20 milltir yr awr pan nes i gyrraedd y bont a gweld cwpl yn sefyll yn dynn i’r ochr yng ngheg y bont. Fel arfer mi fyswn i’n canu fy nghloch ond roedd y rhain yn edrych yn brysur iawn ac yn mwynhau cwmni ei hunan, os dach chi’n gwybod beth dw i’n meddwl, felly mynd heibio’n dawel oedd y peth gorau. Pan dach chi’n mynd o’r golau i’r tywyllwch mae’n cymryd amser i’ch llygaid addasu ac wrth i mi fynd heibio nhw wnaeth rhywbeth taro fy meic ac roedd sŵn fel brrrrp-bang, wnaeth y ferch sgrechian. Stopiais ac edrych yn ôl, roedd y ddau yn gofalu am eu ci bach a oedd yn amlwg wedi cael sioc ond pan nes i droi i fynd atyn nhw wnaeth y dyn alw “It’s allright, it’s all our fault.” ac yn amlwg doedden nhw ddim eisiau i mi ymyrryd ac es i ymlaen, roedd yn dipyn o sioc i mi hefyd ac wrth i mi fynd ymlaen nes i ddechrau rhoi pethau at ei gilydd. Roedd y ci ar dennyn, un o rain sydd yn ymestyn, ac roedd y ci wedi penderfynu gan fod y cwpl yn brysur yn mwynhau eu hunain doedd hi ddim yn cael sylw rhagor ac felly wedi mynd i’r ochr arall i chwilio am rywbeth mwy diddorol, felly roedd y tennyn dros y ffordd. Wrth i mi fynd ymlaen wnaeth y tennyn cael ei daro gan y beic ac yn lwcus iawn wnaeth yr handlen gael ei dynnu allan o law'r ddynes a dyna beth oedd y bang ar ôl y ‘brrrrp’. Dw i’n dweud lwcus achos tasa hi ddim wedi gollwng yr handlen bydd y ci wedi cael ei gipio trwy’r awyr ac wedi taro’r beic a dydw i ddim eisiau dychmygu beth fydd wedi digwydd iddi hi wedyn. Geirfa - Ci ar Dennyn
Reilffordd Mwyn - Mineral railway Stad Diwydiannol - industrial estate Dychmygu - to imagine Chwarel - quarry Ar ei anterth - at its peak Llwytho llechi - loading slates Cyfoeth - wealth Delfrydol - ideal Dringo’n raddol - climbing gently Llifo - to flow Hamddenol - leisurely Camlas - canal O bell ffordd - by a long way Addasu - to adapt Taro - to hit Sgrechio - to scream Ymyrryd - to interfere Ymestyn - to stretch Penderfynu - to decide
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen Gwrandewch