Gydangilydd.cymru
Aberdaugleddau Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Ar y 24ain o Dachwedd roedd ein taith i fod o Aberdaugleddau i Sandy Haven ond o achos y tywydd gwlyb a’r ffaith bod y llwybr yn agos i ochr y clogwyni mi wnaeth Alan ailfeddwl y cynllun. Cawsom daith wahanol o gyrion Aberdaugleddau ac yn ôl ar lwybr ble roeddem ni’n cael gweld y glanfeydd olew a’r tanceri. Diwydiant prysur ond tawel iawn. Heblaw am ychydig o dynfadau a’r fferi o Rosslare doedd dim llawer yn mynd ymlaen yn yr ardal. Cawsom ein picnic ar feinciau uwchben y môr. Hyfryd iawn! Yn ystod ein taith mi wnaeth Alan roi hanes y dref i ni, i ddechrau efo’r morwyr o Newfoundland yn sefydlu canolfan i gynnal eu busnes o dal morfilod. Roedd eu holew yn werthfawr fel ffordd o oleuo cartrefi. Wrth gwrs mae olew yn dal yn bwysig i’r ardal yn ogystal â nwy. Mae purfeydd gan Valero a Puma Energy yn yr ardal ond y lanfa fwyaf yw'r un mae’r tanceri o’r dwyrain canol yn defnyddio er mwyn cadw ni mewn nwy i gadw ni’n gynnes yn y misoedd oer. Yn ôl at y dref wedyn i ymweld â Hamilton Terrace. Sir William Hamilton a wnaeth datblygu’r dref ym 1790. Yr un Hamilton a wnaeth briodi'r Emma Hart ifanc, dim ond 21 oedd hi pan wnaethon nhw gyfarfod, fynta’n 56. Ym 1800 roedd yr Arglwydd Nelson wedi syrthio mewn cariad a hi a dyna ddechrau stori arall. Yn ôl at y Marina wedyn i fwynhau eistedd tu allan i gaffi a chael paneidiau a chacenni cyn mynd yn ôl am adref - pobl ddewr iawn yw aelodau Cymdeithas Edward Llwyd! Nid y daith roedden ni’n disgwyl ond penderfyniad doeth gan Alan yn yr amgylchiadau. Bydd y daith wreiddiol ar ein rhaglen nesaf. Diolch yn fawr i Alan, heb anghofio Jackie wrth gwrs, am eu gwaith paratoi, taith wahanol ond bleserus serch hynny. Geirfa Clogwyni – cliffs Glanfeydd – landing platforms, jetties Tynfadau – tugs Morfilod – whales
Gydangilydd.cymru
Aberdaugleddau Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Ar y 24ain o Dachwedd roedd ein taith i fod o Aberdaugleddau i Sandy Haven ond o achos y tywydd gwlyb a’r ffaith bod y llwybr yn agos i ochr y clogwyni mi wnaeth Alan ailfeddwl y cynllun. Cawsom daith wahanol o gyrion Aberdaugleddau ac yn ôl ar lwybr ble roeddem ni’n cael gweld y glanfeydd olew a’r tanceri. Diwydiant prysur ond tawel iawn. Heblaw am ychydig o dynfadau a’r fferi o Rosslare doedd dim llawer yn mynd ymlaen yn yr ardal. Cawsom ein picnic ar feinciau uwchben y môr. Hyfryd iawn! Yn ystod ein taith mi wnaeth Alan roi hanes y dref i ni, i ddechrau efo’r morwyr o Newfoundland yn sefydlu canolfan i gynnal eu busnes o dal morfilod. Roedd eu holew yn werthfawr fel ffordd o oleuo cartrefi. Wrth gwrs mae olew yn dal yn bwysig i’r ardal yn ogystal â nwy. Mae purfeydd gan Valero a Puma Energy yn yr ardal ond y lanfa fwyaf yw'r un mae’r tanceri o’r dwyrain canol yn defnyddio er mwyn cadw ni mewn nwy i gadw ni’n gynnes yn y misoedd oer. Yn ôl at y dref wedyn i ymweld â Hamilton Terrace. Sir William Hamilton a wnaeth datblygu’r dref ym 1790. Yr un Hamilton a wnaeth briodi'r Emma Hart ifanc, dim ond 21 oedd hi pan wnaethon nhw gyfarfod, fynta’n 56. Ym 1800 roedd yr Arglwydd Nelson wedi syrthio mewn cariad a hi a dyna ddechrau stori arall. Yn ôl at y Marina wedyn i fwynhau eistedd tu allan i gaffi a chael paneidiau a chacenni cyn mynd yn ôl am adref - pobl ddewr iawn yw aelodau Cymdeithas Edward Llwyd! Nid y daith roedden ni’n disgwyl ond penderfyniad doeth gan Alan yn yr amgylchiadau. Bydd y daith wreiddiol ar ein rhaglen nesaf. Diolch yn fawr i Alan, heb anghofio Jackie wrth gwrs, am eu gwaith paratoi, taith wahanol ond bleserus serch hynny. Geirfa Clogwyni – cliffs Glanfeydd – landing platforms, jetties Tynfadau – tugs Morfilod – whales